V Postřekově se opět střílelo

18. 11. 2012

V úvodu akce se zde nejprve uskutečnila vzpomínková akce na generála Josefa Buršíka. Zástupci Jednoty ČsOL Rokycany a tankové roty AZ spolu se zástupci obce uctili jeho památku položením věnce k pomníku u jeho rodného domu. Několik vzpomínkových vět na místě pronesli starosta obce Postřekov br. František Friš a předseda Jednoty Rokycany br. Milan Mojžíš.


Poté byla na místní střelnici zahájena samotná soutěž, která má tradici již od roku 2006. Střílely se jako obvykle tři pistolové disciplíny: mířená střelba na 25 metrů (10 ran vestoje), rychlostřelba na 10 metrů (10 ran vestoje) a mířená střelba na 25 metrů (10 ran) vkleče. Novinkou letošního ročníku byla soutěž ve střelbě malorážkou na 50 metrů, která byla součástí celkového hodnocení a současně byla vedena jako samostatná disciplína v soutěži o pohár starosty obce.

 
Hlavní cena i letos zůstala v Postřekově. Soutěž vyhrál rotmistr v záloze František Jasan, člen Jednoty ČsOL Rokycany, druhé místo obsadil člen ČsOL rotmistr v. z. Jiří Knopf a jako třetí se umístil rovněž člen ČsOL nadrotmistr v. z. Radek Říha.
Pohár starosty obce Postřekov ve střelbě malorážkou získal rotmistr v. z. Jiří Knopf, druhé místo obsadil kpt v. z. Milan Mojžíš a třetí místo rtm. v. z. František Jasan – všichni členové Jednoty ČsOL Rokycany.
Po ukončení soutěže organizátoři spolu se starostou obce předali vítězům diplomy, poháry a věcné ceny. Následovalo posezení u ohně, které nebylo přerušeno ani občasnými přeháňkami.


Na závěr kpt. v. z. Milan Mojžíš jménem příslušníků 1. tankové roty Aktivních zálohy „Čs. legií“ poděkováno představitelům místní samosprávy, rozhodčím, postřekovským tankistům, členům ČsOL a všem, kteří se podíleli na organizování vzpomínkové akce a střelecké soutěže.
Text a foto. Milan Mojžíš