Veselé Vánoce!

18. 11. 2012

Veselé Vánoce,

hodně štěstí, zdraví, pohody, úspěchů v osobním i pracovním životě, splnění všech přání a šťastné vyjetí do nového roku

všem přeje

Československá obec legionářská

Jindřich Vlček: Stráž na lokomotivě

(z  publikace „Čs. Legie v Rusku“ vydané  Památníkem odboje v Praze roku 1922)