Víte, co je Ypres?

18. 11. 2012

Ypres německá vojska nikdy nedobyla, ale německé dělostřelectvo ho rozbombardovalo do té míry, ze muž, který se tehdy na koni postavil na Grote Markt (Velkém náměstí), dohlédl z jednoho konce města na druhý, aniž by mu v tom bránila jediná stavba!
V tzv. Yperské kapse se bojovalo v příšerných podmínkách zákopové války. V jeho okolí znepřátelená vojska postupovala a ustupovala jako smrtonosný příliv a odliv po čtyři roky války přes stále stejné území! Vleklé boje změnily tuto krajinu v totálně zdevastovanou a bahnitou pustinu posetou dělostřeleckými a minovými krátery. Ve hnijící a smrduté vodě na dně kráterů se rozkládala těla tisíců padlých vojaku či jejich mrtvoly zapadlé v bahně ožíraly nespočetné krysy velké jako kočky.
Jenom v Yperské kapse o rozloze asi 15 x 10 km padlo na obou stranách za 1. světové války přibližně 500 000 vojáků, a zhruba tolik bylo i raněných. Přesná čísla neexistují, což samo o sobě vypovídá o charakteru tét války.
Pokud se chcete dozvědět další podrobnosti o historii a současnosti Ypres, klikněte na www.obeclegionarska.cz/dokumentace.php?mid=2&aid=145

Zde najdete článek „Meninská brána v Ypres“ od naší sestry Mileny Kolaříkové.

Připravil: Ladislav Lenk