Vojenské hřbitovy z 1. sv. války v Polsku

18. 11. 2012

Tuto akci věcně a finančně podpořil Magistrát hl. města Prahy, Stowaryszenie „Wspólnota Polska“, velvyslanectví Polské republiky v ČR, konsulární oddělení velvyslanectví PR v Praze, starosta Tarnowa, Polský institut v Praze a Dům národnostních menšin v Praze. Jak bylo uvedeno při vernisáži, během 1. světové války nebyli v bojích padlí vojáci sváženi na centrální oddělená místa, ale byli pohřbíváni v místě bitev na společná úložiště. Tím vzniklo v Polsku asi 400 válečných hřbitovů, kde jsou pochováni vojíni obou stran a různých národností – Poláci, Rakušané, Němci, Rusové, Maďaři, Češi, Slováci, Ukrajinci a Italové.

V Tarnowském okrese se zachovalo 111 vojenských hřbitovů z této doby. Připomínají krvavé boje ruské armády s rakousko-uherskou armádou na přelomu let 1914 a 1915 na území Západní Haliče (zvláště v okolí Tarnowa a Gorlic). Současný vzhled pietních míst projektovali známí architekti z Polska, Německa, Ukrajiny a Maďarska a zchátralé hřbitovy se v posledních letech restaurují díky iniciativě orgánů Tarnowského okresu a finanční podpoře státu a řady polských i zahraničních organizací.

Česká republika se prostřednictvím velvyslanectví ve Varšavě podílí na obnově hřbitova číslo 194 ve Szczepanowicích, číslo 252 v Otfinówě a číslo 253 v Žabně – zde všude jsou pohřbeni i čeští vojáci.

Výstavu v Praze tvoří 26 panelů s fotografiemi hřbitovů ze současnosti a z doby jejich vzniku. Popis obsahuje počet padlých a jejich národnost.

Výstava je otevřena od 4. 10. 2009 do 15. 10. 2009, denně od 10.00 do 19.00 hodin.

Text a foto: Jiří Porteš

Připravil: Ladislav Lenk

Více na: http://www.vets.estranky.cz/clanky/Recenze/vystava-vojenske-hrbitovy-z-1_-sv_-valky-v-polsku