Vzpomínka na okupaci Československa

18. 11. 2012

Vzpomínka na okupaci Československa 15. Března 1939 a na umučené hrdiny z odbojové organizace Obrana národa

„Velikost člověka roste v utrpení, v tom, jak je umí přemáhat, jak se osvobodí od osobních prožitků a zachraňuje svou duši upínáním veškerého zájmu k idejím, k víře v přežití a ve vůli, zajistit národu budoucnost…“

Dějinný osud našeho národa je po celou dobu jeho dlouhé existence spjat s příjemnými okamžiky, na které vzpomínáme s láskou a hrdostí, ale také s těmi tragickými, které si připomínáme především pro naše poučení do budoucích let. Mezi smutná výročí patří bezesporu 15. březen roku 1939, datum kdy jsme na dlouhé šestiletí ztratili svoji národní identitu a svobodu. Od tohoto okamžiku, kdy do již okleštěného torza první Československé republiky vtrhla německá vojska, uplynulo letos 70 let. 

Československá obec legionářská ve spolupráci s rezortem Ministerstva obrany se rozhodla připomenout tento okamžik pietním aktem. Ten proběhl dne 15. března 2009 v Mladé Boleslavi u budovy bývalých kasáren T. G. Masaryka (dnes 9. května), někdejšího sídla pěšího pluku 47. V útrobách této budovy, sloužící během okupace jako vazební věznice Gestapa, byli vězněni, týráni a mučeni i příslušníci vojenské odbojové organizace Obrana národa.

Pietní vzpomínka, která je pro pořádající Jednotu Mladá Boleslav každoroční tradicí, se uskutečnila za přítomnosti vedení Československé obce legionářské, čestného předsedy armádního generála Ing. Tomáše Sedláčka, obou místopředsedů plk. MUDr. Jindřicha Sitty, plk. Alexandra Beera, zástupců Ministerstva obrany ČR, zástupců senátu a sněmovny Parlamentu ČR, Sokola, Čs. obce baráčnické, zástupců statutárního města Ml. Boleslav a v neposlední řadě pamětníků oněch dní a pozůstalých po mladoboleslavských odbojářích. Celého shromáždění se zúčastnilo na dvě stovky občanů města Ml. Boleslav.

Jako každoročně s historickými událostmi seznámil přítomné člen Československé obce legionářské, historik a v současné době senátor PhDr. Jaromír Jermář. Obraz nešťastné doby dokreslila autentická audio-nahrávka, v níž prezident E. Hácha vysvětluje důvody, které ho vedly k cestě do Berlína a oznamuje zánik Československé republiky.  Členové souboru „Divadýlka na dlani“ poté četli jména mladoboleslavských umučených vlastenců, jimž následně vzdali hold příslušníci Armády ČR čestnou salvou.

V závěru pietního aktu ještě k přítomným promluvili bratři arm. gen. Ing. T. Sedláček a plk. MUDr. Jindřich Sitta, kteří zdůraznili skutečnost, jak je nutné připomínat tato, pro náš národ smutná výročí a ocenili Pamětní medailí Československé obce legionářské dva členy mladoboleslavské Jednoty. Na samotný závěr zazněla státní hymna ČR v podání příslušníků posádkové hudby z Prahy. Definitivní tečku za vzpomínkovým aktem učinil dobově oděný trubač signálem „Odtroubeno!“

Po ukončení slavnostního pietního aktu se delegace válečných veteránů z Prahy přesunula do centra Mladé Boleslavi, kde bylo v restauračním zařízení u Hymrů připraveno občerstvení. Každý zde obdržel pamětní list vydaný jednotou k výročí okupace, brožuru „Počátky odboje na Mladoboleslavsku“ a prezentacemi města. V příjemné atmosféře jsme nejenom s vedením ČsOL probrali aktuální témata a prodiskutovali všechno možné i nemožné.

Rádi bychom tímto poděkovali vedení Československé obce legionářské za výraznou pomoc při organizaci slavnostního pietního aktu.

T. Pilvousek, ČsOL Jednota Ml. Boleslav