Z historie královéhradeckých pěších pluků (1914-1938)

18. 11. 2012

Vážení přátelé, dovolte prosím, abych Vás tímto pozval na naši výstavu:

Z historie královéhradeckých pěších pluků (1914-1938)

Výstava přibližuje život a boje královéhradeckých pěších pluků a vojáků v bouřlivých letech 1914 až 1920, v klidnějších časech tzv. první republiky i v době vzrůstajícího válečného nebezpečí v druhé polovině třicátých let. Nahlédneme do poklidného života císařského a královského vojáka v posádce Hradec Králové před tím, než byla tato realita násilně přervána světovým konfliktem. Poznáme místa bojů osmnáctého hradeckého pluku na frontách první světové války. Seznámíme se s úsilím I. čs. odboje o vybudování samostatného československého státu, se vznikem a boji legionářského 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého. Připomenuto je i bojové nasazení tzv. „osmnáctníků“ na Slovensku po návratu do republiky. Závěr výstavy je věnován životu hradeckých vojáků v nové, sjednocené čs. armádě až do tragického září roku 1938, kdy výsledky mnichovské konference připravily Československo o jeho pohraniční území.

S přátelským pozdravem
Jiří Charfreitag