Záložáci a veteráni opět splnili svou povinnost

18. 11. 2012

Jen o několik hodin později, po splnění svých povinností v civilních zaměstnáních, přijeli na totéž místo příslušníci pěší roty „Plukovníka Františka Kopuletého“ Aktivní zálohy KVV Brno, aby na základě své žádosti, dohody s vedením obce a po schválení jejich povolání místopředsedou vlády ČR a ministrem obrany Martinem Bartákem splnili svou dobrovolnou povinnost – pomoci odstraňovat následky škod způsobené ničivou záplavou v Olomouckém kraji. Přestože většina z nich představovala nové členy jednotky, úspěšně navázali na dřívější akce, kterých se záložáci z Brna v minulosti účastnili – odstraňování následků kalamity ve Vysokých Tatrách v letech 2004 a 2005 a následků povodně na Břeclavsku v roce 2006.

V sedm kilometrů dlouhé obci Stará Červená Voda se prohnala více jak jeden metr vysoká záplavová vlna, která odplavila několik železných mostů, všude nanesla říční písek, zničila komunikace a způsobila rozdělení obcí na několik odříznutých částí. Odstraňování nánosů bláta, písku a naplavenin, uvolňování dešťových propustí pro odtok do potoka, odstraňování spadlých kmenů pro uvolnění průtoku Červeného potoka, provizorní opravy komunikací. Všechny tyto byly úkoly plnili příslušníci pěší roty spolu s kolegy z Československé obce legionářské Valtice, obce Brno a Jihomoravské organizace SVV.

Původně měli přijet spolu s brněnskými záložáky i záložáci ze Zlína, ale požadavek pomoci od vedení obce je nakonec přesunul do Hustopečí nad Bečvou. Čekala je pomoc nemohoucím nebo starším lidem s úklidem v domech, trhání podlah, oklepávání omítek, vynášení zatopeného materiálu, úklid obecního majetku, odstraňování nánosů bahna. I zde odvedli záložáci a členové Čs. obce legionářské kus práce.

Pomoc příslušníků Aktivní zálohy, členů ČsOL a SVV se uskutečňovala na základě dobrovolnosti a bez uplatnění nároku na náhradu. Všichni pracovali s nasazením, ve svém volném čase, po splnění svých každodenních povinností v civilním zaměstnání a místo odpočinku nebo dovolených s rodinami.

 

Všem záložákům, ale i profesionálním vojákům a zaměstnancům MO, členům ČsOL a SVV, kteří se na pomoci při odstraňování následků ničivé záplavy podíleli, patří proto uznání a poděkování.

Text a foto: Karel Černoch