Zvolen osvobodil generál Šnejdárek

18. 11. 2012

Ve Zvoleně si účastníci pietní a poznávací cesty na Slovensko a do Polska organizované na podzim tohoto roku ČsOL připomněli osvoboditele Zvolena, generála Josefa Šnejdárka. Stalo se tak na náměstí SNP, před pamětní deskou na domě, kde měl generál Josef Šnejdárek (1875-1845) v červnu 1919 svůj hlavní stan.

Když byl v hodnosti plukovníka pověřen velením čs. pěší divize na jižním Slovensku, měl za sebou jako absolvent pražské kadetky, účastník mnoha bojů v řadách francouzské Cizinecké legie a organizátor čs. legií ve Francii bohatou vojenskou kariéru.

Úkolem jeho jednotky na Slovensku bylo dobýt Banskou Štiavnici a Zvolen, což se mu 13. 6. 1919 v tzv. bitvě o Zvolen podařilo. Na podzim téhož roku se J. Šnejdárek stal vojenským velitelem Prahy, v roce 1925 byl jmenován armádním generálem a zemským vojenským velitelem pro východní Slovensko a Podkarpatskou Rus. I když byl v roce 1935 penzionován a odešel jako do Francie, v září 1938 se nechal reaktivovat a po okupaci v roce 1939 se podílel se na čs. odboji ve Francii. Po jejím obsazení německou armádou se uchýlil do Maroka, kde v roce 1945 v Casablance zemřel.

Generál Josef Šnejdárek byl, kromě jiného, vyznamenán nejvyšším stupněm řádu Čestné legie. Je také autorem své autobiografie nazvané „Co jsem prožil“ (1939), znovu vydané v roce 1994 pod názvem „Pochoduj, nebo zemři!“ V městě Zvolen, jehož je čestným občanem, mu byla 9. června 2009, u příležitosti 90. výročí bitvy o Zvolen, odhalena pamětní deska.

Ve Zvoleně při pietním aktu kromě místních pamětníků ocenila památku generála Šnejdárka prostřednictvím dopisu také jeho vnučka, paní Katarina Wittmannová, t. č. v Kanadě, která se bohužel ne vlastní vinou nemohla dostavit osobně.

Po pietním aktu se někteří z účastníků vydali na další památná místa ve Zvoleně, např. k obrněnému vlaku z období Slovenského národního povstání vystaveného pod Zvolenským zámkem anebo pod vedením historika dr. Ferdinanda Vrábela a s jeho podrobným výkladem na židovský hřbitov, kde jsou uloženy ostatky 124 obětí 2. sv. války – židovských obyvatel Zvolena a popravených partyzánů.  

Text : Jitka Lenková

Foto: autorka, Wittman Holding

Zdroje a další informace:

http://www.wittmannholding.sk/fam_josef.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0nejd%C3%A1rek

http://www.cesi.sk/bes/06/06/66sne.htm

http://www.ambafrance-sk.org/france_slovaquie/spip.php?article1258