Astronom, politik, voják

18. 11. 2012

V úterý 3. května se v Petřínských sadech v Praze uskutečnilo vzpomínkové shromáždění k výročí úmrtí generála Milana Rostislava Štefánika.

Jméno tohoto astronoma, filozofa, slovenského politika, generála francouzské armády a organizátora československých legií je navždy spojeno se vznikem samostatného Československa. Narodil se v roce 1880 ve slovenských Košáriskách. Po vystudování astronomie a filozofie odešel v roce 1904 do Francie. Zasloužil se o rozšíření astronomické a meteorologické sítě v Asii, Africe a Jižní Americe. Po vypuknutí 1. světové války vstoupil do francouzské armády a jako letec bojoval ve Francii a v Srbsku. V letech 1914–1918 organizoval čs. legie v Srbsku, Rumunsku, Rusku a v Itálii a v roce 1918 také protisovětskou intervenci na Sibiři. Byl členem Národní rady v Paříži a 14. 10. 1918 se stal prvním (a také posledním) ministrem vojenství Československa v prozatímní čs. vládě v Paříži. Žel, svého návratu do samostatného čs. státu, o jehož vznik se tolik zasloužil, se tento výjimečný člověk nedočkal. Při cestě do vlasti, 4. května 1919, zahynul u Bratislavy při letecké havárii.

Jeho osobnost a zásluhy o vznik Československa připomněli také účastníci pietního aktu na Petříně – předseda Senátu PČR Milan Štěch, náměstek ministra obrany Michael Hrbata, velvyslanec Slovenska v ČR Peter Brňo, zástupci veteránských organizací a další hosté. Za ČsOL věnec k soše M. R. Štefánika v Petřínských sadech položili brigádní generálové Alexandr Beer a Miloslav Masopust.

Text a foto: Ladislav Lenk