2011

Hlubší spolupráce s Francií navázána

18. listopadu 2012 2011

Ve dnech 25. – 27. listopadu 2011 se místopředseda ČsOL br. Emil Cigánik a předseda komise pro zahraniční spolupráci br. Josef Přerovský zúčastnili pracovní cesty do Francie. Impulzem k této cestě se stala snaha našich francouzských přátel o založení jednoty ČsOL ve Fran...

Bratře Mikuláši Končický, blahopřejeme!

18. listopadu 2012 2011

Jednou z osobností, jimž 28. října letošního roku u příležitosti 93. výročí vzniku samostatného československého státu udělil prezident republiky Václav Klaus vysoká státní vyznamenání, byl brigádní generál Mikuláš Končický. Prezident republiky mu propůjčil Řád...

Oběd pro veterány

18. listopadu 2012 2011

V prostorách chemického závodu FOSFA a.s. Břeclav se 19. září uskutečnilo nevšední setkání. Dva nejstarší váleční veteráni 2. světové války z Jihomoravského kraje byli pozváni generálním ředitelem tohoto podniku Ivanem Baťkou na slavnostní oběd a návštěvu po...

A kdo to byl ten pan Hitler?

18. listopadu 2012 2011

Hlasů, jež kritizují způsob výuky historie v český školách, v poslední době neustále přibývá. Naposledy o tom s novináři při příležitosti podpisu dohody o spolupráci mezi Československou obcí legionářskou a Českým svazem bojovníků za svobodu rozhořčeně...

Vlast a čest jim byly dražší než život

18. listopadu 2012 2011

Přesně 69 let dělilo 21. června 2011 účastníky tryzny za popravené československé důstojníky v Kounicových kolejích od událostí, jež se zde odehrály za tzv. heydrichiády. Toho osudného dne byli postupně vyváděni na popraviště zatčení důstojníci československé arm...

K 90. výročí vzniku Československé obce legionářské

18. listopadu 2012 2011

V  těchto dnech uplyne 90 let od vzniku nejvýznamnější vrcholné organizace příslušníků československého zahraničního vojska – legionářů, kteří se významnou měrou zasloužili o vznik Československa – Československé obce legionářské. Ta sdružovala legionáře...

Kyjovsko nezapomíná

18. listopadu 2012 2011

Píše se 14. duben 1945. V okolí Kyjova působí partyzánské skupiny. Od roku především paradesantní výsadek Carbon s velitelem kpt. Františkem Bogatajem, významnou roli má i odbojová skupina VELA. Právě jednu její část přepadává na tzv. Kameňáku gestapo. Před zraky...

Památce našeho prvního prezidenta

18. listopadu 2012 2011

K 161. výročí narození T. G. Masaryka jsme zorganizovali v neděli 6. března zájezd do Lán. Členové ČsOL Kladno a ZO ČSBS Kladno uctili památku našeho prvního prezidenta položením věnce u jeho hrobu na lánském hřbitově, kde odpočívá po boku své manželky Charlotty. Popr...

Podle bratra J. Sitty je nakročeno správným směrem

18. listopadu 2012 2011

V sobotu 29. ledna se v hotelu Legie v Praze konala velmi důležitá porada předsedů jednot Československé obce legionářské. Významná byla především proto, že rozhodující část jednot se ještě před konáním porady přihlásila k myšlence uspořádání manif...

Nabízíme přátelství, vlastenectví a třeba i sport

18. listopadu 2012 2011

Jednota ČsOL Plzeň se snaží působit mezi mladými lidmi, a to nejen mezi členy z řad klubů vojenské historie jako dosud, ale nově i prostřednictvím sportu. Mladší členové Jednoty ČsOL Plzeň kolem br. Honzy Šneberka a br. Tomáše Marka se o posledním listopadovém víkendu p...

Čtvrtý ze Tří králů

18. listopadu 2012 2011

Dne 18. listopadu 2011 v 18 hod. se bude v Kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci konat přednáška pod názvem „Čtvrtý se Tří králů“ věnovaná účastníku domácího odboje v letech 2. světové války čet. tel. Františku Peltánovi. Cílem akce je připome...

Zborovský závod „O pohár Moravy“

18. listopadu 2012 2011

U příležitosti 94. výročí první bitvy československých legionářů u Zborova pořádá Československá obec legionářská – konkrétně jednoty ČsOL Valtice, Brno I, Brno II a Jihomoravská krajská jednota – Zborovský závod branné zdatnosti „O pohár Moravy“. Závod, jehož ...

Pozvánka do Králík na akci Cihelna 2011

18. listopadu 2012 2011

Prezídium České a slovenské obce dělostřelecké ve spolupráci s ČsOL a ČSBS plánuje dne 20. srpna 2011 uskutečnit návštěvu pevnostního systému v oblasti Králíky. Letos chceme být přítomni hlavnímu programu akce Cihelna 2011, která se zde bude konat pod záštitou vel...