2011

Projekt Ztracené hroby vyzývá ke spolupráci

18. listopadu 2012 2011

Československá obec legionářská připravuje v rámci projektu Legie 100 další z programů mapujících dějiny čs. legionářů. Tentokrát jde o spojení aktivit nadšených badatelů z řad obce legionářské a dalších amatérských historiků, kteří cítí obrovský dluh na...

Legionáři na Bahnech 2011

18. listopadu 2012 2011

Pravidelně každým rokem Československá obec legionářská spoluorganizuje Den pozemního vojska – Bahna. Při této příležitosti zde prostřednictvím jednoty ČsOL Plzeň a KVH 33. čs. stř. plk. „Doss´Alto“ prezentuje svoji činnost, historii a ideály čs. legionářů. Nejinak t...

Po stopách legionářů na Brezové p. Bradlem a Košariskách

18. listopadu 2012 2011

Ve dnech 20.–22. května 2011 se uskutečnil v kopaničárském kraji Bílých Karpat v oblasti Velké Javoriny známé svými hlubokými a tradičními česko-slovenskými svazky pravidelný společný jarní seminář Jednoty ČsOL v Českém Brodě a Spolku pro mapování pi...

Jubilantka s pohnutým osudem

18. listopadu 2012 2011

V příjemném prostředí Domu armády Praha se 22. března odehrála ještě příjemnější událost. Plukovnice v. v. Markéta (Gréta) Koutná zde oslavila své 90. narozeniny. K tomuto významnému jubileu přišli příslušnici 1. čs. armádního sboru v SSSR a člence ČsOL...

Spolupráce funguje, nové aktivity na obzoru

18. listopadu 2012 2011

Vyhodnocení spolupráce Československé obce legionářské a Slovenského svazu protifašistických bojovníků se odehrálo15. listopadu v Praze v hotelu Legie. Delegaci slovenských přátel, kterou vedl předseda SZPB Pavol Sečkár, na jednání v Praze přivítal předseda Čs...

Pohár Marie Ljalkové opět putoval do rukou nejlepších

18. listopadu 2012 2011

Již III. ročník střelecké soutěže jednotlivců O pohár Marie Ljalkové a memoriálu Padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii tříčlenných družstev a jednotlivců se uskutečnil 1. října 2011 v areálu střelnice AWIW v Brně. Akce byla organizována Československou obc...

Dohoda o spolupráci ČsOL a ČSBS slavnostně podepsána

18. listopadu 2012 2011

V hotelu Legie v Praze se v úterý 26. července uskutečnila tisková konference konaná u příležitosti slavnostního podpisu dohody o spolupráci mezi Československou obcí legionářskou a Českým svazem bojovníků za svobodu. V úvodu tiskové konference k příto...

Astronom, politik, voják

18. listopadu 2012 2011

V úterý 3. května se v Petřínských sadech v Praze uskutečnilo vzpomínkové shromáždění k výročí úmrtí generála Milana Rostislava Štefánika. Jméno tohoto astronoma, filozofa, slovenského politika, generála francouzské armády a organizátora československ...

Prospěch celku je víc než prospěch vlastní

18. listopadu 2012 2011

V sobotu 26. února se v Praze v hotelu Legie konala další pravidelná porada předsedů jednot ČsOL. Po jejím skončení jsme požádali o rozhovor místopředsedu ČsOL bratra MUDr. plk. Jindřicha Sittu. Chvílemi se zdálo, že tato porada je hodně emotivní a nekon...

Mezinárodní vědecké sympozium v Brně

18. listopadu 2012 2011

Ve dnech 23. – 24. listopadu 2011 uspořádaly Československá obec legionářská a Ministerstvo obrany ČR na půdě Univerzity obrany v  Brně mezinárodní vědecké sympozium na téma „Přínos armády pro vznik a rozvoj České republiky“. Záštitu nad akcí převzal rek...

Vzpomínka na hrdiny protinacistického odboje

18. listopadu 2012 2011

V Kolíně a nedalekých Lošanech se v pondělí 12. září konala tradiční vzpomínka připomínající narození hrdinů protinacistického odboje brigádního generála in memoriam Václava Morávka a brigádního generála in memoriam Josefa Mašína. Pietní akt v Kolíně u ...

V Břeclavi proti Bolkovi

18. listopadu 2012 2011

Dovolte mi pozvat vás na blížící se benefiční fotbalové utkání mezi Bolkovou 11, složenou z moravských, slezských a českých osobností, a družstvem válečných veteránů tvořeného z účastníků turnaje modrých baretů, zástupců z ČR a Slovenska. Akce se koná v Břeclavi 25...

Před sto lety se narodil Generál nebe

18. listopadu 2012 2011

Vynikající pilot a střelec se znamenitou pověstí. Se svými čtrnácti sestřely jeden z nejúspěšnějších čs. válečných stíhačů 2. světové války. Nositel řady vyznamenání včetně těch nejvyšších: francouzského řádu Čestné legie, čtyřikrát Čs. válečného kříž...