Váleční veteráni u starosty města

18. 11. 2012

Starosta města Břeclavi přijal 26. ledna v rámci spolupráce na projektu Péče o válečné veterány pět válečných veteránů žijících v regionu města a nejbližším okolí.

Zastoupení veteránů bylo více jak symbolické – českoslovenští partyzáni – příslušníci brigády Jana Žižky z Trocnova, vdova po příslušníkovi RAF a zároveň sama příslušnice domácího odboje, domácí odbojář, tlumočník a přímý osvoboditel první osvobozené moravské obce Lanžhot v rámci bratislavsko-brněnské operace v dubnu 1945. Diskuse se rozproudila nejen nad zlepšenou péčí, kterou věnuje válečným veteránům ministerstvo obrany prostřednictvím Československé obce legionářské, ale také nad pomocí ze strany představitelů města, ve kterém veteráni žijí. Hovořilo se o vlastenectví, předávání zkušeností a vzpomínek mladé generaci, o větším zapojení válečných veteránů do společných akcí s městem, např. ve vztahu k partnerskému městu Brezová pod Bradlom – městu Milana Rastislava Štefánika, o organizaci soutěží a kulturních pořadů ve prospěch tradic a válečných veteránů.

Původně společenská akce se tak proměnila v pracovní schůzku a jak bylo konstatováno, nezůstane jen u společenských setkání, ale město a váleční veteráni se dohodli na větší spolupráci, než tomu bylo doposud za dosavadního vedení břeclavské radnice.„V minulosti jsme byli odkázáni pouze na službu města, kdy u příležitostí pietních aktů nám byly proplaceny věnce a obec organizovala tyto pietní akty. Dnes s námi konečně také mluví čelní představitelé města a mají zájem s námi komunikovat o společných projektech.“ Takový byl závěr a hodnocení této schůzky z úst jednoho z válečných veteránů, místopředsedy jednoty ČsOL Břeclav plk. v. v. Jana Hronka.

Text a foto: František Trávníček