Váleční veteráni navštívili Senát Parlamentu ČR

18. 11. 2012

Československá obec legionářská v rámci projektu Péče o válečné veterány uspořádala 27. května spolu s Univerzitou obrany Brno zájezd válečných veteránů do Prahy s hlavním programem – návštěvou Senátu Parlamentu ČR.

Zájezd byl úspěšný nejen v tom, že jsme měli možnost prohlédnout si skvostný Valdštejnský palác, ale také jsem se blíže seznámili se svými kamarády všech druhů odboje. Již v autobuse probíhala debata s různými náměty, příběhy a zážitky jednotlivých účastníků, což bylo velmi poučné. Například jsme blíže poznali hrdinku Svobodovy armády sestru Marii Lastoveckou, bratra Kučeru z téže skupiny, partyzány, prostě bylo o čem povídat. Prostory Senátu nám přiblížili průvodci v historickém pojetí a seznámili nás i se životem samotného Albrechta z Valdštejna. Prošli jsme také zasedací místnost našich senátorů, kde se o mnohém z našeho života rozhoduje.

Pro mě osobně byla návštěva tohoto paláce o to zajímavější, protože mi připomněla rok 1945, kdy jsem v této budově dva dny pobýval, neboť sloužila v té době k repatriačním účelům. Dne 10. května 1945 jsme zde jako vracející se vězňové z nacistických převýchovných zařízení, já konkrétně z KZ Waldheimu, byly umístěni se vším zaopatřením včetně noclehu. Kolem paláce, zvláště v sadech, se ještě střílelo, takže jsme nesměli jít ven. Přespal jsem tady z 10. na 11. května a 12. května jsme odjížděli s dalšími kamarády do Brna. Z Adamova jsme museli dojít do Brna pěšky, protože mosty a tunely na trati byly zničeny.

Velice důležitým a zajímavým doplňkem naší návštěvy Prahy bylo setkání s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR a jihomoravským senátorem Zdeňkem Škromachem. S ním jsme probrali hlavně sociálně-zdravotní problémy odbojářů. Padl návrh na vytvoření úzké skupiny osobností odboje a z organizací věnujících se péči o válečné veterány k následnému podrobnému projednání těchto otázek v Senátu.

 

Po poučné a zajímavé návštěvě Prahy jsme se vraceli domů. Myslím, že všichni tento zájezd přivítali kladně. Za všechny jeho účastníky obzvláště děkuji organizátorům – krajskému koordinátotovi péče o válečné veterány panu Františku Trávníčkovi a jeho spolupracovníkům Michalu Pacovskému a Janu Kuxovi – za jejich starost a pomoc méně pohyblivým účastníkům.

Josef STYX, předseda Historické skupiny Kounicových kolejí