Josef Balabán – král a legenda domácího odboje

18. 11. 2012

Představitelé Čs. obce legionářské se v pátek 22. dubna zúčastnili pietní vzpomínky na velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“ generálmajora Josefa Balabána.

U pamětní desky věnované J. Balabánovi ve Studentské ulici v Praze Dejvicích položili věnec ČsOL její čestný předseda armádní generál Tomáš Sedláček a br. Jiří Železný. Pietní akt, jehož se zúčastnili představitelé senátu, parlamentu, ministerstva obrany, Prahy 6 a celé řady veteránských a společenských organizací, se odehrál přesně sedmdesát let poté, co se právě zde nacistům podařilo 22. dubna 1941 dopadnout po krátké přestřelce, v níž byl zraněn, prvního ze „Tří králů“ plk. Josefa Balabána. Tento hrdina domácího odboje i přes následné kruté mučení při řadě výslechů nikdy nezradil a nakonec byl 3. října 1941, po vyhlášení tzv. prvního stanného práva zastupujícím protektorem R. Heydrichem po jeho nástupu do funkce, popraven v jízdárně bývalého dělostřeleckého pluku v Praze-Ruzyni.

Tři králové (celým názvem Svatí tři králové, německy Heillige drei Könige) byl krycí název daný samotnými Němci zpravodajsko-sabotážní skupině Obrany národa tvořené plk. Josefem Balabánem, plk. Josefem Mašínem a št. kpt. Václavem Morávkem. Hlavním těžištěm působení této odbojové skupiny, která svými kousky přiváděla okupanty doslova k zuřivosti, byla zpravodajská činnost. Její členové od samého začátku okupace Československa sbírali informace ze všech oblastí života protektorátu, například o německých transportech, pohybu zboží, poměrech v továrnách, a ty pak odesílali do Londýna prostřednictvím vysílaček. Kromě toho skupina zajišťovala ochranu před pronikáním německým agentů bezpečnostních služeb do řad domácího odboje a dekonspiraci konfidentů a donašečů gestapa. Dokázala obstarávat i zbraně trhaviny a podílela se na diverzní činnosti. Málo se například ví, že zorganizovala úspěšný bombový útok v Berlíně v roce 1939, kde Mašínův švagr umístil nálož u policejního ředitelství a druhou u ministerstva vzdušných sil. Skupina se pokusila i o likvidaci H. Himmlera, který výbuchu nálože unikl jen náhodou, když jeho vlak byl kvůli poruše přesměrován na jiné nádraží.

Připomeňme, že také další dva ze Tří králů nakonec padli do rukou gestapa. Dne 13. května 1941 zatčen Josef Mašín, rovněž po přestřelce, v níž byl těžce zraněn, když kryl ústup Morávka a radisty Peltána. Popraven byl 30. června 1942 na kobyliské střelnici. Josefu Morávkovi se stal osudným 21. březen 1942. Při pronásledování gestapem byl v Praze u Prašného mostu, také již těžce zraněn po předchozí přestřelce, zastřelen.

Nicméně skupina „Tři králové“ se stala legendou domácího odboje proti německým nacistům v době okupace Československa a zůstává jí dodnes. Tuto skutečnost zdůraznil ve svém vystoupení také armádní generál T. Sedláček, který ocenil hrdinství a osobní statečnost nejen legionáře a předválečného důstojníka čs. armády Josefa Balabána, ale i jeho stejně odvážných a hrdinných spolubojovníků. „Když se pustili do boje proti nacistickým okupantům, museli vědět, že proti takové přesile nemají šanci a že to pro ně skončí špatně. O to více je třeba obdivovat jejich mimořádně aktivní odbojovou činnost,“ zdůraznil T. Sedláček.

Ladislav Lenk, foto: Jitka Lenková