Na návštěvě v Lešanech

18. 11. 2012

Stalo se již tradicí, že jednota ČsOL Kladno pořádá zájezdy do vojenských muzeí. V roce 2009 to bylo Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, v loňském roce muzeum ve Zdicích. Letos jsme si vybrali známé Vojenské technické muzeum v Lešanech, o které je mezi veřejností velký zájem.

Každoročně se tam pořádá Tankový den. Letos to byl již 9. ročník a 27. srpna Lešany navštívilo přes 30 000 zájemců o vojenskou historii. Muzeum se nachází v areálu bývalých dělostřeleckých kasáren. V roce 1996 zde vznikla stálá expozice. V současné době mohou návštěvníci obdivovat na 700 exponátů bojové a automobilové techniky (od roku 1890 až do současnosti). Nejvíce nás zaujala expozice, která simuluje ostravskou operaci včetně zvukových efektů, jež přibližují celkový průběh bojů.

Každý exponát byl něčím zajímavý. Obdiv si zaslouží práce českých rukou ze závodu Škoda reprezentovaná sbírka kanonů, prohlédli jsme si také houfnici, na které byla vezena rakev s ostatky T. G. Masaryka v roce 1937 při jeho pohřbu. Zaujalo nás i vozidlo, které bylo zapůjčeno pro natáčení filmu Tobruk. Jedná se cisternu na 750 litrů pitné vody, kterou používal 11. čs. prapor – Východní, který se od října do prosince 1941 pod vedením pplk. K. Klapálka zúčastnil bojů v severní Africe. Mezi tanky z 1. a 2. světové války jsme objevili i tank s nápisem Lidice. Zasvěcený výklad nám poskytl terénní pracovník Vladimír Ditrich, který nás areálem provázel a ochotně zodpovídal naše dotazy.

Po prohlídce muzea jsme navštívili zámek Konopiště. Nejprve jsme poobědvali v restauraci Stará myslivna, kde byl za 1. světové války polní lazaret. Restaurace má zajímavý interiér, který navozuje zámeckou atmosféru. Mohli jsme obdivovat bohatou trofejní a uměleckou výzdobu doplněnou loveckými zbraněmi a rytinami a poslechli jsme si příjemnou melodii vzácného orchestrionu. Po obědě jsme si prohlédli zámek a navštívili zámeckou zahradu. Přestože bylo 24. září a podle kalendáře již nastal podzim, my jsme se mohli těšit z nádherného slunečního dne a vychutnat si nevšední zážitky.

Eva Armeanová, předsedkyně jednoty ČsOL Kladno, foto: Stanislav Pítr