Tak Jirko, jistě se stále na nás usmíváš!

18. 11. 2012

„Tak děvenko, měj se krásně,“ řekl mi Jirka Hofman před nedávnem na rozloučenou. Potřásl mi mohutně rukou, dal mi pusu na tvář a usmíval se jako vždycky. A já si už po kolikáté řekla, jaký je to fajn člověk a že mám štěstí, že je i mým kamarádem.

Přišlo to jak blesk z čistého nebe, že Jirka odešel za ten nejvzdálenější horizont a už nikdy mě nepřivítá ve svém kanclíku v hotelu Legie: „A jéje, kdo to k nám zase přišel na návštěvu?“ Kdybych měla vyjmenovat všechno, oč se Jirka zasloužil, co za svého života vytvořil a jak se do nás všech zapsal, bylo by to na pořádně tlustou knihu. Tolik pozitivního by se o něm dalo napsat! Jeho nepřeberné praktické schopnosti a životní zkušenosti jsem velmi oceňovala, ale vzorem mi byl, je a bude především pro ty vlastnosti, které v apatyce nikdo nekoupí.

Jirka byl nesmírně laskavý, lidem pomáhal rád, dobře a bez ptaní. Byl to ryzí vlastenec – neokázalý, skromný, ale o to tvořivější a důslednější, a jako lev se bil, když šlo o principy. Byl sečtělý a vzdělaný jako málokdo, ale nikdy se nekasal, neměl potřebu světu ukazovat, co znamená a co všechno dokázal, přestože s čistým svědomím mohl říci, že život neprolenošil. Jeho zájem o lidi, o práci a život nikdy neutuchal. O jeho skvělém a osobitém smyslu pro humor netřeba se zmiňovat … Jirka byl ryzí člověk, bez přetvářek. Nikdy si nestěžoval na vlastní osud – a možná i proto jsme nepostřehli, že jeho zdraví už není to, co bývalo.

Dvě nejkrásnější vzpomínky na něj mám uložené v srdci – před pár lety seděl vedle mě v hledišti na oslavách osvobození; na jevišti ruská skupina začala válečnou píseň o frontovém řidiči – a najednou se Jirka přidal. Z plna hrdla, celý se rozzářil a byl o 65 let mladší: československý vojáček z Volyně, který právě překročil hranice staré vlasti a srdce mu zabušilo rychleji, když stál po kolena v rodném bahně … Naposledy jsme se setkali letos v červenci. Seděli jsme u něj v kanceláři hotelu Legie, bylo nutno zkontrolovat kvalitu darované domácí meruňkovice, a tak jsme družně kontrolovali a probírali život celé odpoledne. Čas se zastavil, mezi námi to pravé ořechové teplo přátelství. Tentokrát výjimečně Jirka zapomněl pospíchat a když jsem se s ním loučila, už jsem se těšila na naše příští setkání.

Tak Jirko, jistě se stále na nás usmíváš! Já s kloboukem smeknutým k poctě tvé cituji A. Schweitzera: „To jediné důležité v životě jsou stopy lásky, které za sebou necháváme, když odcházíme.“ Čest tvé památce!

Milena Kolaříková, foto: Ladislav Lenk

Br. Jiří Hofman při pietním aktu 1. července 2011 v Praze na Olšanech při příležitost 94. výročí bitvy u Zborova. Zemřel ve věku 88 let v úterý 9. srpna 2011. Poslední rozloučení s ním se na jeho přání konalo v úzkém rodinném kruhu.