Bratře Mikuláši Končický, blahopřejeme!

18. 11. 2012

Jednou z osobností, jimž 28. října letošního roku u příležitosti 93. výročí vzniku samostatného československého státu udělil prezident republiky Václav Klaus vysoká státní vyznamenání, byl brigádní generál Mikuláš Končický. Prezident republiky mu propůjčil Řád bílého lva vojenské skupiny.

Válečný veterán Mikuláš Končický se narodil 1. 1. 1925 v ruské Volyni. V roce 1944 narukoval v SSSR do československé armády, záhy se stal velitelem tanku. Účastnil se všech bojových operací 1. čs. armádního sboru a především pak bojů o Duklu a ostravské operace: Po válce působil až do roku 1968 jako pedagog – důstojník československé armády – ve vojenské škole ve Vyškově. Kariéru mu utnul vpád vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, kdy hlasitě vyjádřil nesouhlas s okupací. Následovalo propuštění z armády, ztráta práce, postavení. Po roce 1989 byl rehabilitován a stal se čestným občanem města Ostravy. Na 5. manifestačním sněmu ČsOL 4. června 2011 byl zvolen místopředsedou Československé obce legionářské.

V současné době je hospitalizován v FN Motol, kde ho 3. listopadu navštívili předseda ČsOL br. Pavel Budinský a místopředseda ČsOL br. Emil Cigánik, aby mu popřáli k vyznamenání a předali jménem vedení obce legionářské dopis předsedy ČsOL Pavla Budinského:

„Vážený bratře, dovol, abychom Ti jménem Československé obce legionářské upřímně poblahopřáli k propůjčení významného státní vyznamenání – Řádu bílého lva vojenské skupiny.

Toto vyznamenání je nepochybně vysokým oceněním Tvého osobního hrdinství projeveného v řadách 1. čs. armádního sboru při osvobozování naší vlasti v těžkých bojích na východní frontě. Současně jsme přesvědčeni, že si ho zasloužíš i za své celoživotní postoje, odvahu, smysl pro svobodu a demokracii, že což jsi byl propuštěn z armády a perzekuován. Svým životem, prací a autoritou jsi rovněž významně přispěl a přispíváš k upevňování Čs. obce legionářské, jejímž místopředsedou jsi byl zvolen na jejím 5. manifestačním sněmu.

V současné chvíli Ti však přejeme především hodně zdraví a osobní statečnosti v překonávání chorob, jež Tě trápí. Těšíme se, že Tě zase brzy uvidíme na jednání vrcholných orgánů ČsOL a samozřejmě na veřejnosti, pro niž stále zůstáváš autoritou.

Za statutární orgán ČsOL a za celou Československou obec legionářskou Ti ještě jednou upřímně blahopřejeme.“

Text a foto: Ladislav Lenk

Bratr Mikuláš Končický se letos zúčastnil i přes vážný úraz oslav výročí ostravské operace.