Českoslovenští legionáři „se vracejí“ do Ruska!

18. 11. 2012

V budově oblastního muzea v ruské Permi se 1. srpna 2011 uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy „Československé legie v Rusku v letech 1914–1920“. Výstavu za účasti odborné i laické veřejnosti zahájil zástupce ministra kultury Permské oblasti Alexandr Protasevič. Za českou stranu se vernisáže zúčastnili zástupci úřadu přidělence obrany v Moskvě.

Ojedinělou výstavu věnovanou čs. legiím připravila Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, Vojenským ústředním archivem MO ČR, Vojenským historickým archivem a Vojenským historickým ústavem v rámci projektu Legie 100. Výstava obsahuje téměř šedesát panelů s dokumenty a čtyřmi sty fotografiemi dokládajícími působení československých legií v Rusku. Pracovníci permského muzea zařídili její instalaci a doplnili ji některými exponáty ze svých sbírek. Výstava potrvá do konce září letošního roku a poté bude převezena do dalších ruských měst, která jsou historicky spojena s československými legiemi, konkrétně do Kunguru, Krasnojarska a Kanska.

Město Perm jako první místo představení výstavy o čs. legionářích nebylo zvoleno náhodně. Naši legionáři se totiž významně podíleli na dobytí Permi na podzim roku 2018. Zabito nebo padlo do zajetí 20 000 vojáků bolševického vojska, ukořistěno bylo 5000 železničních vagonů, 60 děl a 1000 kulometů a celé říční vojsko. Čs. legiím zde velel Radola Gajda, který byl za tuto odvážnou vojenskou akci vyznamenán ruským řádem sv. Jiří III. stupně.

Snahou organizátorů výstavy „Československé legie v Rusku v letech 1914–1920“ je přiblížit život československých vojáků nejen v období občanské války v Rusku, ale také v průběhu celé 1. světové války. Z tohoto důvodu byl pro zahájení výstavy vybrán den, se kterým je spojeno výročí jejího vypuknutí. Dalším z cílů této výstavy je podpořit myšlenku vybudování muzea ruské občanské války, jíž se československé legie aktivně zúčastnily. V neposlední řadě pak ruské veřejnosti přiblížit historickou pravdu o čs. legionářích a jejich skutečné úloze v boji za svobodu a demokracii a vznik samostatného československého státu, neboť mnozí z Rusů ještě dnes pod vlivem sovětské propagandy vidí v čs. legionářích bývalého nepřítele.

Takový postoj se ovšem v mnohém nyní mění. „Důkazem toho je, že iniciativa uspořádat v Rusku výstavu o československých legionářích přišla z ruské strany. Stalo se to při naší návštěvě Permi v loňském roce, kde se představitelé Čs. obce legionářské účastnili jedné historické konference. Pro mne je především potěšující, že to byla iniciativa ruské strany, iniciativa neformální, která vzešla od nevládních subjektů a je podporována místními politickými představiteli,“ říká k tomu 1. místopředseda ČsOL Jindřich Sitta. A dodává: „Myslím, že v tomto směru budeme moci až do roku 2014 v rámci projektu Legie 100, připomínajícím sté výročí vzniku čs. legií, očekávat z ruské strany další aktivity, na nichž se ČsOL bude ráda podílet. Už teď nám totiž přicházejí nabídky z různých míst Ruské federace, kde by chtěli naši výstavu o legionářích rovněž představit. Krom toho ještě letos vysíláme naše zástupce na konferenci historiků věnovanou občanské válce na Urale, jejíž už 2. ročník se bude konat ve městě Kungur 7. až 8. října. I tady bude k vidění naše výstava a ve spolupráci s ruskými historiky chceme nadále pokračovat.“

Ladislav Lenk, foto: David Pastyřík