Členské schůze jednot – první test dalšího směřování obce legionářské

18. 11. 2012

Členskými schůzemi jednot ČsOL se během března doslova roztočil kolotoč konkrétních příprav V. manifestačního sněmu ČsOL.

Jejich úkolem je projednat návrh jednotné kandidátky na předsedu, místopředsedy a členy předsednictva republikového výboru obce legionářské, vyslovit se ke konečnému návrhu novely stanov, vybrat zástupce jednoty do nového republikového výboru a pochopitelně také zvolit delegáta na sněm, který na něm bude prezentovat jasné stanovisko své jednoty ke všem projednávaným otázkám.

Již na poradě předsedů jednot 29. ledna v Praze drtivá většina z nich hlasováním předběžně vyjádřila svůj osobní souhlas s návrhem na uspořádání manifestačního sněmu, především však s jeho hlavními myšlenkami: obnovit činnost obce v duchu odkazu jejích zakladatelů, změnou volby řídících orgánů a úpravou stanov posílit demokratičnost v rozhodování a především pak dosáhnout, aby obec fungovala na jasných principech konsensuálních dohod a jejich následného dodržování. Toto další směrování obce legionářské následně podpořilo svým souhlasným stanoviskem celkem 57 výborů jednot ČsOL.

Nyní se tedy v jednotách rozhoduje o tom, zda tyto zásadní myšlenky konsensu a odpovědnosti budou uchopeny širokou obcí legionářskou, nebo zda zvítězí skeptické názory tvrdící, že u tak věkově, profesně a názorové rozdílné skupiny lidí, kteří ČsOL dnes tvoří, nelze takový konsensus najít.

A hodně teď záleží na předsedech jednot, kteří, jak už bylo zmíněno, tuto obnovu obce legionářské a její radikální návrat ke kořenům v lednu letošního roku v Praze už jasně podpořili. Dokážou vysvětlit a obhájit tyto změny ve svých jednotách? Bude pochopena myšlenka „resuscitace“ vrcholného demokratického principu, kdy každá, i ta nejmenší jednota má díky svému zastoupení v republikovém výboru stejná práva při rozhodování o všech strategických otázkách fungování obce? Že jednotná a společně podpořená kandidátka by měla zabránit dříve tolik obvyklým skandálům, napadáním kvůli osobním ambicím a malicherným „válkám“ schopným doslova ochromit její činnost.

Co o tomto složitém procesu zatím vypovídají první schůze jednot, které odstartovaly maraton sněmovních příprav? Z hlášení, která přicházejí do centra ČsOL, vyplývá, že schůze věnované přípravě manifestačního sněmu se do konce března uskutečnily v Benešově, Českých Budějovicích, Děčíně, Frýdku-Místku, Pardubicích, Praze 2 a 7, Ústí nad Orlicí, Jičíně, Žatci, Brně 2, Opavě a v Lanškrouně. Ve všech těchto jednotách jejich členové podpořili jednotnou kandidátku a až na výjimky i novelu stanov.

Prvního místopředsedy ČsOL br. Jindřicha Sitty jsme se zeptali, jak tedy na začátku dubna hodnotí dosavadní stav přípravy na manifestační sněm právě z pohledu členských schůzí jednot. „Nechci předbíhat, ale troufám si tvrdit, že jednoty zatím jasně podporují jednání předsedů z ledna letošního roku,“ konstatoval. „Kdybych to měl říci obrazně, obec legionářská se mi zatím jeví jako uskupení chlapů, kteří drží slovo. Tím se samozřejmě nijak nechci dotknou našich sester, které rovněž podporují kandidátky a novelu stanov.“

Ladislav Lenk