Děkujeme všem za přízeň a přání

18. 11. 2012

V závěru loňského roku přišlo, ale i v těchto dnech stále přichází, na adresu Československé obce legionářské nebývalé množství novoročních přání.

Přání krásných a příjemných, vtipných, graficky i fotograficky nápaditých anebo zcela jednoduše rukou psaných, ale o to více upřímných. Kdo nám je zaslal? Výčet by byl velmi dlouhý, takže jmenujme alespoň některé odesilatele: ředitel Protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Zdeněk Jakůbek, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková, senátor Jaromír Jermář, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, místopředsedkyně PSP ČR Vlasta Parkanová, poslanec PSP ČR Jan Vidím, první místopředseda Vlády ČR a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, ministr obrany Alexandr Vondra a jeho náměstek Michael Hrbata, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR Miroslav Žižka, ředitel Vojenského zpravodajství ČR Ondrej Páleník, rektor-velitel Univerzity obrany Rudolf Urban, starosta Městské části Praha 6 Tomáš Chalupa, přidělenci obrany řady států a samozřejmě i předsedové mnohých jednot ČsOL, zástupci KVH, aktivních záloh a dalších organizací …

Opravdu nelze vyjmenovat všechny. Ale všem, kteří nám přáli mnoho úspěchů, zdraví a pohody v letošním roce, srdečně děkujeme.

Vedení Československé obce legionářské

Foto: Ladislav Lenk