Den válečných veteránů byl důstojný, ale také přátelský a veselý

18. 11. 2012

V pátek 11. listopadu 2011 se na Čestném dvoře Národního památníku v Praze na Vítkově za účasti nejvyšších ústavních a státních představitelů, zástupců státní správy a samosprávy, občanských sdružení a především pak válečných veteránek a veteránů uskutečnil slavnostní a pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů.

V jeho průběhu byly položeny věnce k uctění památky válečných veteránů. Za Československou obec legionářskou věnec položili její zástupci v čele s předsedou ČsOL br. Pavlem Budinským. Ten také poté promluvil k přítomným. Zdůraznil, že tento svátek, který v České republice slavíme již pojedenácté, je uctěním památky nejen těch, kteří padli v 1. světové válce, tehdy největší a nejstrašnější války, jakou kdy lidstvo poznalo, ale je i svátkem a oceněním všech těch, kteří s nasazením vlastních životů bojovali za vlast v letech 1914-1918 a posléze znovu v letech 1939-1945, bránili hodnoty svobody a demokracie a zasloužili se o vznik a obnovu naší státnosti. „Československá obec legionářská je organizací, která díky svému složení, poslání a aktivitám vytváří jakýsi historický svorník mezi těmito událostmi a jejich aktéry. Žádný československý legionář již bohužel nežije, ale mezi námi je mnoho druhoválečných i novodobých veteránů, jimž se snažíme nejen pomáhat, ale především oceňovat jejich osobní postoj ke své vlasti, národu, svobodě a demokracii,“ uvedl předseda ČsOL. Připomněl, že Československá obec legionářská k tomu vyvíjí mimořádné úsilí při realizaci řady projektů, jako je již dvouletý a velmi úspěšný projekt Péče o druhoválečné veterány, z nichž mnozí jsou právě zde na Vítkově přítomni, nebo projekt Legie 100, jímž chce během dalších osmi let přispět k propagaci myšlenek a odkazu našich předků a jejich boje za svobodu, demokracii a svéprávnost.

Došlo i na povyšování a vyznamenávání u příležitosti tohoto významného dne. Mezi oceněnými byli členové Československé obce legionářské, jimž byly uděleny Záslužné kříže ministra obrany III. stupně: pplk. v.v. Milan Čajdík, kpt. v zál. Karel Černoch, kpt. v zál. Milan Mojžíš a plk. v.v. Vasil Timkovič.

Připomínka Dne válečných veteránů pak pokračovala dalšími pietními akcemi. Zástupci ČsOL položili v Praze Dejvicích věnce u památníku čs. zahraničních vojáků, památníku parašutistů a památníku padlých čs. letců. Den před tím se její představitelé a členové zúčastnili v pražském Rudolfinu slavnostního koncertu Ústřední hudby AČR pořádaném ke Dni válečných veteránů a jejich památku uctili téhož den v odpoledních hodinách při ekumenické bohoslužbě ve vojenském kostele v Praze na. Hradčanech.

Nešlo však jen o pietu, neboť váleční veteráni a jejich příznivci se v sobotu sešli v Českém Krumlově v hotelu Růže na již tradičním plese pořádaném Čs. obcí legionářskou právě pro ně. A zde se ve velmi přátelském prostředí veselili až do pozdních nočních hodin. Zkrátka, Den válečných veteránů byl i letos svátkem se vším, co k němu patří.

Text a foto: Ladislav Lenk