Den válečných veteránů si připomněli zástupci ČsOL také na Slovensku

18. 11. 2012

Na pozvání Ministerstva obrany SR se ve dnech 13. – 16. listopadu 2011 zúčastnila delegace ČsOL oslav Dne válečných veteránů ve Slovenské republice.

Delegaci tvořili místopředseda ČsOL br. E. Cigánik, tajemník br. P. Hozlár, br. A. Beer a br. M. Fedorko. Delegace obce legionářské položila věnec u památníku západního odboje v Bratislavě, navštívila muzeum opevnění v Petržalce, židovské muzeum v Bratislavě a vojenská muzea v Piešťanech a v Banské Bystrici.

Při příležitosti oslav Dne válečných veteránů delegaci přijal náčelník GŠ OS SR generál Ĺubomír Bulík. Ten představitelům ČsOL udělil vojenskou medaili I. a II. stupně za věrnost ozbrojeným silám Slovenské republiky a odznak náčelníka GŠ OS SR II. stupně za aktivní účast v bojích druhé světové války a rozvíjení a šíření tradic národně-osvobozovacího boje mezi mládeží a za péči o válečné veterány. Br. E. Cigánik pak jménem ČsOL udělil zástupcům Ministerstva obrany SR a Slovenských ozbrojených sil Pamětní medaile ČsOL za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic.

Po skončení slavnostní části přijetí si delegace ČsOL prohlédla Síň slávy a seznámila se zde s historií působení OS SR v operacích mezinárodního krizového managementu a v zahraničních misích.

Ladislav Lenk, foto: Petr Hozlár a Peter Michnica