Fotoarchiv Čs. obce legionářské je na světě!

18. 11. 2012

Rozhodnutím vedení ČsOL byl již začátkem letošního roku zahájen proces tvorby fotoarchivu Československé obce legionářské.

Projekt byl postupně realizován a nyní, k 1. 8. 2011, byla ukončena první etapa jeho realizace. S hrdostí můžeme prohlásit, že se podařilo utřídit, zaevidovat a uložit na příslušných nosičích téměř 18 000 dostupných fotografií, jež dokumentují život ČsOL od roku 2009 až po dnešek. Fotografie zachycují důležité události, jako jsou třeba pietní akty, setkání válečných veteránů, poznávací cesty, porady, oslavy narozenin atd. Do fotoarchivu byly navíc zahrnuty i videonahrávky – například DVD Nahodilá armáda, DVD z cesty Po stopách legionářů na Slovensku v roce 2010, prezentační video Z kraje do kraje VUS Ondráš Brno či záznam benefičního koncertu Vlčí máky pro veterány. Součástí archivu je rovněž kompletní obrazový a zvukový záznam historického V. manifestačního sněmu, který se uskutečnil 4. června 2011 v Národním památníku v Praze na Vítkově.

Nyní začíná další etapa tvorby fotoarchivu. Zpracovávat budeme kromě aktuálních snímků také nejrůznější fotografie dokumentující činnost ČsOL před rokem 2009. V této souvislosti uvítáme spolupráci členů ČsOL, kteří disponují staršími fotografickými soubory či videonahrávkami a byli by ochotni je prostřednictvím fotoarchivu ČsOL poskytnout širší veřejnosti. Na požádání jsme připraveni jednotlivá fota, fotografické soubory či DVD z archivu (seznam viz příloha) poskytnout zájemcům z řad členů ČsOL. K dalšímu užívání fotografické databáze veřejností bude v nejbližší době zpracována příslušná směrnice.

Ladislav Lenk