Generál T. Sedláček se stal výsadkářem Mistrem

18. 11. 2012

V pondělí 4. dubna se u příležitosti oslav 7. výročí založení Posádkového velitelství Praha uskutečnil slavnostní nástup v současném sídle tohoto útvaru, kterým je ulice Čínská v Praze 6, Dejvicích.

Slavnostního nástupu, na němž byli za příkladnou práci udělena mnohá ocenění, se zúčastnil první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generál Miroslav Žižka. Ten příslušníkům pražského posádkového velitelství poblahopřál k svátku a vyzvedl jejich reprezentační roli na veřejnosti a vzorné plnění úkolů. „Ojedinělou skutečností je fakt, že v Praze prakticky nepřetržitě po pobělohorské bitvě funguje toto posádkové velitelství. I když se v průběhu let mnohokrát měnilo jeho poslání,“ zdůraznil kontinuitu tohoto posádkového velitelství první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR.

Spolu s dalšími významnými hosty, mezi nimiž nechyběli ani bývalí velitelé pražské posádky a hosté ze Slovenska, se pondělního setkání zúčastnil také armádní generál Tomáš Sedláček. Ten je nejen čestným předsedou Československé obce legionářské, ale také čestným příslušníkem tohoto významného útvaru. Právě tuto skutečnost zmínil ve svém projevu a uvedl, že je hrdý na to, že je zařazen na funkci střelec 1. družstva 1. čety právě zde a že má dokonce na ložnici 1. roty přidělenou svou postel. Generál T. Sedláček pak převzal na slavnostním nástupu odznak nejvyšší výsadkářské třídnosti – Mistr.

Současný velitel Posádkového velitelství Praha plukovník Pavel Kantor v projevu k nastoupeným vojákům připomněl nezastupitelnou úlohu, kterou vojáci pražské posádky sehrávají především na veřejnosti.

Text a foto: Miroslav Šindelář, redakce army.cz