Geocaching – nová skrýš v Belgii

18. 11. 2012

Památník v Poelkapelle odhalený dne 10. 10. 2009 je věnován 243 tankistům Britského společenství, kteří za 1. světové války padli v tzv. Yperské kapse (Ypres Salient).

Tank Memorial Ypres Salient ve středu obce Poelkapelle

Nedávno bylo rovněž založeno sdružení přátel tohoto památníku v čele s generálem Davidem Leakeym, jehož otec Arundel Rea Leakey (1915-1999), tehdy podplukovník, bojoval spolu s gen. A. Liškou u Dunkerque. A. R. Leakey byl dne 6. 5. 1945 za bojovou spolupráci s gen. A. Liškou vyznamenán Československým válečným křížem.

A. R. Leakey (zcela vpravo) na fotografii ze dne 6. 5. 1945 poté, co byl vyznamenán Čs. válečným křížem,  ve společnosti čs. generálů Aloise Lišky  (zcela vlevo), Oldřicha Španiela a Jana Sergeje Ingra. 

K přesnému zaměření skrýše došlo při návštěvě památníku v rámci pietní a poznávací cesty ČsOL dne 1. 6. 2010. Zprovoznění skrýše bylo pozdrženo, neboť v okolí se nachází další skrýš, se kterou tato byla v kolizi. (Vzdálenost mezi dvěma skrýšemi by obecně neměla být menší než 0,1 míle, tj. 161 metrů.) Tento problém byl ve spolupráci s belgickým reviewerem (schvalovatelem) greensprouts odstraněn a tak 4. 1. 2011 v 19.00 hod. byla tato schránka uvedena do provozu. Do okamžiku uveřejnění této zprávy ji navštívilo již pět lovců (cacherů), což je vzhledem k poměrně nízké početnosti belgické geocachingové komunity a velikost obce Poelkapelle velký úspěch.

Text: Jan Kincl, Milena Kolaříková, Jitka Lenková

Foto: Jitka Lenková, archiv

Související odkazy:

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=75e08b85-079a-498e-b61a-b8fb2dd49f0b

http://www.tankmemorial.vpweb.co.uk/