Hlubší spolupráce s Francií navázána

18. 11. 2012

Ve dnech 25. – 27. listopadu 2011 se místopředseda ČsOL br. Emil Cigánik a předseda komise pro zahraniční spolupráci br. Josef Přerovský zúčastnili pracovní cesty do Francie. Impulzem k této cestě se stala snaha našich francouzských přátel o založení jednoty ČsOL ve Francii.

Proto v průběhu celého víkendu došlo k řadě setkání a pracovních jednání. Již v pátek 25. 11. se uskutečnilo na ambasádě ČR v Paříži setkání českých studentů studujících ve Francii s představiteli ambasády za účasti velvyslankyně, přidělence obrany a dalších hostů. Na toto setkání byli pozváni i představitelé ČsOL a br. Emil Cigánik dostal možnost promluvit k zúčastněným. Pohovořil o činnosti ČsOL, její historii a současnosti. Po skončení oficiální části se pak rozproudila živá debata.

V sobotu 26. 11. nás čekal dlouhý den. Ráno v 10.00 hod. jsme se přivítali s přidělencem obrany ČR ve Francii generálmajorem Josefem Bečvářem a poté se na českém ambasádě začali scházet účastníci valné hromady Sdružení československých dobrovolníků ve Francii. Ta proběhla v konferenční místnosti v prostorách české ambasády. Účastnilo se jí dvacet osob, mezi nimi především členové Sdružení československých dobrovolníků ve Francii, hosté z ambasády, starosta města Sezemice a současně předseda sdružení čs. pobočky Sezemice ve Francii Bohuslav Kopecký. Členové sdružení se rozhodli vytvořit zahraniční jednotu ČsOL ve Francii. Zatím vyplnilo přihlášku sedm francouzských sester a bratří a přihlášky byly 28. 11. předány do Prahy k registraci na Předsednictvo RV ČsOL. Proběhla debata o aktivitách, na kterých bychom se měli společně podílet. Jedná se především o tradiční akce na hřbitově čs. legionářů La Targette, kam byly v letošním roce umístěny informační tabule v českém a francouzském jazyce (anglická je ve výrobě), a v Darney.

Další den nás čekalo setkání s příslušníky českého Sokola Paříž. Odehrálo se na sokolské louce nedaleko Paříže, kde mají sokolové svou základnu. Setkali jsme se starostou bratrem Pierrem Spoutilem, místo starostou Georgesem Švandou, který už podal přihlášku do ČSOL, a dalšími členy Sokola. Za zmínku také stojí setkání s Leopardem Vlachem, který je asi posledním českým žijícím účastníkem bojů u Dunquerku ve Francii.

Text a foto: Josef Přerovský