Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří

18. 11. 2012

„Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří! Nechť žije svoboda, nechť žijí naši spojenci! Oznamuji všem všem obyvatelům Československé republiky, že pancéře 16. divize jsou na náměstí republiky v Plzni!“ Tak zněla památná slova dr. Karla Šindlera, která vysílal do éteru v neděli 6. května 1945.

Nyní, 66 let poté, kdy byla pronesena tato slova, se v Plzni již po jedenadvacáté rozběhly Slavnosti svobody. Jako každý rok si naše plzeňská jednota ČsOL tyto slavnostní dny připomíná a aktivně se účastní mnoha akcí, které slavnosti doprovázejí. Tento rok jsme začali již v dubnu, kdy jsme se účastnili pietních aktů v Liticích, Čenínech, Křimicích a v Újezdě u Domažlic, kde byla odhalena deska sestřelenému americkému pilotovi V. P. Kirkhamovi. Byl to pro nás úžasný zážitek, který nás vytrhl z letargie, do které nás uvrhlo dnes již moderní stavění památníčků sudetoněmeckým zrádcům.

Sotva dozněl duben, přišly první květnové pietní akty. Druhého května náš výbor manifestačně položil kytici u pomníku ČsOL a SVV v Plzni na Homolce a přesunul se do Štěnovic k hrobu Nikolaje Martynova, který tragicky zahynul v Afghánistánu. Setkali jsme se zde s Koljovou maminkou a věřím, že mnoho z nás na tento silný moment nikdy nezapomene. Pak uběhlo jen pár dní a stáli jsme čestnou stráž u pomníku obětem světových válek v Plzni na náměstí Míru a hned druhý den jsme byli i u pomníku Díky Ameriko na Americké ulici.

To již byly slavnosti v plném proudu a naše jednota se aktivně účastnila projektu Svobodnou ulicí 1945, kde KVH Tommy a Yankee, Indianhead club Plzeň a Pilsen Liberation – May 1945 o.s. zbudovali dobový tábor US. Army a Československé obrněné brigády. Byla zde například vidět dobová trafika a dobový plot polepený nacistickou propagandou, jak ho mnohý Plzeňák mohl spatřit v květnu 1945. Celou atmosféru zde dokreslovali doboví civilisté a členové revoluční gardy, na čemž se podíleli členové KVH 33. čs. stř. pluk “Doss´Alto“.

Text: br. Jaroslav Karas, foto: autor a Václav Pavlík

Z historie Českého rozhlasu Plzeň

České vysílání v Plzni započalo v posledních dnech 2. světové války. Americká armáda byla ještě nejméně 50 km od Plzně a město okupovalo sedm tisíc nacistických vojáků, když 5. května obsadili čeští vlastenci 500W středovlnný vysílač na soutoku Radbuzy a Mže, tam, kde začíná téci Berounka. Vysílač sloužil okupantům jako místní stanice oznamující na délce vlny 559 m přelety bombardovacích svazů a současně na vlně 265 m rušil české vysílání BBC. Vysílač byl umístěn v bunkru napůl pod zemí, v místech dnešního sportovního areálu ve Štruncových sadech. Zmíněného dne ve 12:37 hod. poprvé ohlásil Dr. Karel Šindler, pozdější první ředitel stanice, památná slova: „Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří!“ Vysílání museli brzy přerušit, neboť okupanti učinili pokus o opětovné obsazení vysílače. Následující den, 6. května, kdy kolem poledne Američané za průběžných místních přestřelek Plzeň osvobodili, vlastenci ve vysílání pokračovali a brzy se o program stanice dělili s americkou armádou. V prvních hodinách vysílání však pomohli svými informacemi udržet německou armádu v kasárnách i zamezit unáhleným akcím civilního obyvatelstva proti okupantům. Zabránili tak zbytečnému krveprolití a aniž to plánovali, poprvé v Plzni naplnili důležitou část rozhlasového vysílání – veřejnou službu.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz