Hrdinové od Sokolova a Jasla vzpomínali

18. 11. 2012

U příležitosti 68. výročí bojů u Sokolova a 66. výročí bojů u Jasla se v pátek 18. února uskutečnilo v hlavním sále ministerstva obrany v Praze Na Valech slavnostní shromáždění, jehož organizátorem byla Čs. obec legionářská spolu s MO ČR.

Zúčastnilo se ho více než padesát druhoválečných veteránů, s nimiž se přišli setkat představitelé státní a veřejné zprávy, konkrétně předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, náměstek ministra obrany Libor Karásek, první zástupce náčelníka GŠ AČR brigádní generál Miroslav Žižka, zástupci veteránských organizací a také téměř padesátka studentů z Vojenské střední školy v Moravské Třebové, která nese čestný název Čs. obce legionářské.

Ukrajinské Sokolovo bylo 8. března 1943 prvním místem bojového nasazení 1. československého samostatného praporu, v němž se vyznamenal a také padl velitel první roty Otakar Jaroš. Bojů u polského Jasla v lednu 1945 v rámci západokarpatské operace se zúčastnilo téměř kompletní dělostřelectvo 1. čs. armádního sboru v SSSR, což představovalo pět dělostřeleckých pluků v počtu 2500 československých vojáků a důstojníků.

S úvodním slovem na shromáždění vystoupil předseda Senátu Milan Štěch, který zdůraznil, že tato bojová vystoupení a hrdinství jejich účastníků je třeba si neustále připomínat a jejich odkaz by měl být stále živý pro naši mladou generaci.

Za Československou obec legionářskou připomenul tyto historické události brigádní generál Miroslav Masopust, přímý účastník bitvy u Jasla, a místopředseda ČsOL brigádní generál Alexandr Beer. Ten přivítal devět svých spolubojovníků od Sokolova, mezi nimi i Vlastu Vyhnánkovou, zdravotní sestru 1. čs. samostatného polního praporu, která v bitvě u Sokolova spolu s Annou Ptáčkovou zachránila dva těžce zraněné sovětské tankisty, za což byla vyznamenána sovětskou medailí „Za odvahu“ a „Čs. válečným křížem 1939“. Paní Vlastě sedící v první řadě Velkého sálu MO Na Valech při tomto přivítání vyhrkly slzy opravdového dojetí…

Závěr setkání patřil jako vždy příjemnému a mnohdy dojímavému vzpomínání válečných hrdinů u malého pohoštění zajištěného ČsOL spolu s MO ČR.

Text a foto: Ladislav Lenk