II. Pamětní pochod Charkov – Sokolovo

18. 11. 2012

Přesně týden po setkání posledních žijících účastníků bojů u Sokolova se uskutečnil 26. a 27. února letošního roku již II. Pamětní pochod Charkov – Sokolovo, který měl připomenout přesun 1. čs. samostatného praporu v SSSR z Charkova na bojové postavení u řeky Mža a městečka Sokolovo začátkem března roku 1943.

Tento poslední úsek přesunu praporu na frontu měřil přibližně 40 kilometrů a prapor jej absolvoval ve sněhu a mrazu se vším vybavením. Přesunu se tehdy účastnila také absolventka odstřelovačského kurzu vojínka Marie Ljaková. V samotném boji pak tato drobná žena zlikvidovala obsluhu nepřátelského kulometu a celkem 15 německých vojáků. Za bojový přínos a osobní statečnost byla následně povýšena do poddůstojnické hodnosti a vyznamenána Československým válečným křížem 1939 a sovětským Řádem rudé hvězdy. A právě tato výjimečná žena se letos stala patronkou pamětního pochodu.
II. Pamětní pochod Charkov – Sokolovo, stejně jako jeho první ročník, uspořádala Jednota ČsOL Vysočina ve spolupráci se 191. rotou Aktivních záloh plk. Jana Kubiše Jihlava, Krajským vojenským velitelstvím Jihlava, krajským Svazem válečných veteránů a Krajským úřadem Vysočina.
Pamětního pochodu se v letošním roce zúčastnilo celkem 25 družstev z celé republiky – byla zde družstva reprezentující například AZ Karlovy Vary, AZ Ostrava, ČsOL Valtice, VSŠ Moravská Třebová, ale také okolní hasičské dobrovolné sbory z Bohdalce, Podolí, Radešínské Svratky a fandy vojenské historie.
Před zahájením pochodu se uskutečnil slavnostní nástup, při kterém účastníky pozdravili zástupci pořádajících organizací: za ČSOL nrtm. v zál. Radim Chrást, za SVV plk. v zál. Ivan Forstrevič a za rotu AZ Jihlava npor. Karel Hanák. Na půdě Krajského vojenského velitelství přivítal soutěžící mjr. Radek Tesař a na území kraje Vysočina pak radní kraje Vysočina Petr Krčál.

Po nástupu si družstva vylosovala pořadí, ve kterém budou startovat, a v 17.45 hod. první z nich obdrželo mapu a souřadnice s místem prvního kontrolního stanoviště. Stejně jako při úvodním ročníku byl start pochodu u Krajského vojenského velitelství Jihlava a cíl v obci Bohdalec vzdálené zhruba 40 kilometrů při volbě ideální trasy.
První kontrolní stanoviště se nacházelo na křižovatce lesních cest mezi obcemi Nadějov a Zhoř, cca 15 kilometrů od startu. Na stanovišti družstva dostala úkol určit azimut k dalšímu kontrolnímu bodu, který se nacházel opět v průsečíků lesních cest nedaleko obce Krásněves asi 30 kilometrů od startu. Na druhém stanovišti soutěžící zodpověděli několik otázek týkajících se historie a vojenství České republiky a obdrželi souřadnice cíle. Účastníky pochodu, kteří již nemohli z jakýchkoliv důvodů pokračovat dále, sbírala a svážela do cíle sběrná služba.

Celkem k pochodu nastoupilo 72 účastníků a do cíle dorazilo 46 z nich. Každý, kdo dokončil pochod, obdržel pamětní list. Z 25 družstev dokončilo pochod pouze 12 kompletních. Nejrychleji přesun zvládlo družstvo Aktivních záloh 601. skupiny speciálních sil z Prostějova v čase 7 hodin a 20 minut. Na druhém místě se umístilo družstvo AZ Jihlava a na třetím družstvo s názvem Kasičkáři, které na pochod dorazilo z rodiště hrdiny protifašistického odboje výsadkáře Jana Kubiše – obce Dolní Vilémovice. V tomto družstvu se pochodu účastnila nejen starostka obce Jitka Boučková, ale také přímý příbuzný Jana Kubiše pan Jiří Dusík. Nejstarším účastníkem pochodu se stal bývalý příslušník AZ Ostrava Robert Andras Komjathy – 70 let, nejmladším účastníkem ve věku 23 let Josef Chrást z SDH Radešínská Svratka a nejmladší účastnicí 21letá Květa Malachová z družstva Dolních Vilémovic.

Cíl pochodu byl ve školní budově obce Bohdalec, kde byl díky péči místního starosty obce Stanislava Kučery nachystán pro všechny účastníky skvělý gulášek. Rozloučení se pak konalo opět za účasti zástupců pořádajících organizací. Za kraj Vysočina se rozloučil radní Petr Krčál a závěrečné slovo měl první velitel praporů UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie a čestný předseda Jednoty ČsOL Vysočina brigádní generál Karel Blahna.

Text a foto: nrtm. v zál. Radim Chrást, jednatel Jednoty ČsOL Vysočina