Jednota ČsOL Mladá Boleslav zve na zajímavé akce

18. 11. 2012

Dovolte mi, abych vás jménem Jednoty Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi srdečně pozval na trojici akcí pořádaných naší organizací.

V pátek 16. září v 18 hodin v Muzeu Mladoboleslavska slavnostně otevřeme a veřejnosti představíme expozici s názvem „Legionáři Mladoboleslavska“, která bude přístupná do 20. listopadu tohoto roku. Návštěvníkům bude textovou formou představen vznik a vývoj československých legií v Rusku, Francii, Itálii a Srbsku a osudy jejich představitelů z našeho pojizerského kraje. Textovou část výstavy doplňují trojrozměrné exponáty, legionářské stejnokroje, zbraně, příručky, předpisy a mnoho dalšího.

V neděli 25. září se v 17 hodin v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově uskuteční derniéra výstavy „Legionáři Trutnovska v boji za vznik Československa“ spojená se křtem sborníku příspěvků, katalogu z výstavy a doposud nepublikovaného seznamu legionářů trutnovského regionu pod názvem „Legionáři v boji za vznik Československa – Legionáři okresu Trutnov“.

V sobotu 1. října si připomeneme tragické události konce září roku 1938 a boj obětavých hraničářů na hranicích předválečného Československa u pomníků hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá – Waltersdorf v Lužických horách. Vzpomínkový den bude zahájen v 10 hodin tradičním symbolickým výstupem na horu Luž z parkoviště u Mysliven a od 14 hodin bude vzpomínkovým aktem uctěna památka všech obránců národní suverenity před rostoucí nacistickou agresí na podzim roku 1938.

Ing. Tomáš Pilvousek, předseda Jednoty ČsOL Mladá Boleslav
http://www.csol-mb.net/