Jsme svorníkem mezi minulostí, přítomností a budoucností

18. 11. 2012

Na slavnou tradici legionářských manifestačních sněmů navázal v sobotu 4. června V. manifestační sněm ČsOL, který se uskutečnil v místě legionářům nejbližším – v Národním památníku v Praze na Vítkově.

Zahájen byl uctěním památky neznámého vojína, kterého se účastnili významní hosté sněmu: předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, ministr obrany Alexandr Vondra, jeho náměstek Michael Hrbata, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda a další hosté reprezentující státní a veřejnou správu a odbojářské organizace.

Poté byl zahájen manifestační sněm. Ten navázal na tradici manifestačních sněmů legionářské obce, kdy první tři se konaly za první republiky a čtvrtý a poslední pak v roce 1947. I tentokrát šlo o to veřejně deklarovat jednotu a sílu obce legionářské a současně se přihlásit k ideálům zakladatelů čs. státu, idejím, za něž bojovali čs. legionáři na frontách 1. světové války, ale také ti, kteří se postavili se zbraní v ruce fašistickému Německu v době 2. světové války.

Popisovat průběh sněmu by bylo velmi složité. Jisté ovšem je, že po řadě měsíců příprav, diskusí a snad i různých rozepří se sněm nakonec vyslovil drtivým počtem hlasů jeho delegátů pro další novou ambiciózní vizi činnosti ČsOL – ať už v podobě nově strukturovaných řídících orgánů, tak v úpravě stanov či v novém programovém prohlášení. Předsedou ČsOL byl zvolen br. Pavel Budinský, 1. místopředsedou br. Jindřich Sitta, dalšími místopředsedy pak br. Mikuláš Končický, Emil Boček a Emil Cigánik.

Význam V. manifestačního sněmu Československé obce legionářské a její současnou a budoucí činnost snad nejlépe vystihl ve svém vystoupení na sněmu ministr obrany Alexandr Vondra: „Československá obec legionářská je důležitým svorníkem mezi minulostí, přítomností a budoucností. Neustále nám připomíná historické peripetie, kterými tato země v minulosti procházela. Připomíná, z čeho vycházíme, co musíme mít neustále na paměti.“ K samotné průběhu V. manifestačního sněmu ČsOL se vrátíme v dalším článcích na tomto místě.

Ladislav Lenk, foto: Ladislav Lenk, Jitka Lenková a Vladimír Marek