Jubilantka s pohnutým osudem

18. 11. 2012

V příjemném prostředí Domu armády Praha se 22. března odehrála ještě příjemnější událost. Plukovnice v. v. Markéta (Gréta) Koutná zde oslavila své 90. narozeniny.

K tomuto významnému jubileu přišli příslušnici 1. čs. armádního sboru v SSSR a člence ČsOL popřát náměstek ministra obrany Michael Hrbata, ředitelka odboru mimoresortní spolupráce MO ČR Iveta Hlásecká a další pracovníci jejího odboru. Za Čs. obec legionářskou pak její tajemník Emil Cigánik a Marie Charvátová, terénní pracovnice, která se v rámci projektu Péče o válečné veterány právě o „tu svou“ Grétu dlouhodobě stará.

Z rozhodnutí předsednictva Republikového výboru ČsOL byla Markétě Koutné při příležitosti tohoto životního jubilea udělena Pamětní medaile ČsOL III. stupně, kterou jí při malé oslavě předal br. Emil Cigánik. Jubilantka převzala i řadu darů věnovaných ministerstvem obrany.

Osudy této vzácné ženy, který je i přes svůj požehnaný věk stále veselá a činorodá, jsou vskutku pohnuté. Narodila v Čechách v Oseku a již v roce 1939 uprchla do Polska, kde se provdala za svého prvního manžela. Ten ale zahynul při bombardování. Již 1. listopadu 1939 se hlásila do řad čs. jednotky ve Lvově, kde v té době žila. Byla však zatčena orgány NKVD a internována na Urale. V roce 1942 vstoupila do formující se čs. jednotky v SSSR, aby se s ní pak zúčastnila všech operací u Kyjeva, Bíle Cerkve, Žažkova, Dukly a osvobozování Čech a Moravy. Prošla funkcemi od zapisovatelky u odvodní komise v Buzuluku, přes zařazovací oddělení osvěty a redakci Denních zpráv Čs. vojenské jednotky v SSSR až po pomocnici přednosty osobního a organizačního oddělení štábu 1. čs. armádního sboru v SSSR. Ještě dnes si pamatuje jména většiny příslušníků sboru, z nichž mnohé osobně velmi dobře znala.

V roce 1944 se provdala za štábního kapitána Jakuba Koutného, velitele 1. roty Legie české a slovenské v Polsku, velitele čs. voj. posádky v Buzuluku, předsedu přijímací a odvodní komise, redaktora časopisu Naše vojsko a přednostu 4. odd. 1. čs. samostatné brigády v SSSR. Spolu pak prošli válkou až do vlasti.

Z armády Gréta odešla na vlastní žádost v roce 1949 v hodnosti nadporučíka. Na základě povolení ministra národní obrany L. Svobody odjela v březnu 1949 do Izraele. Původně byl výjezd povolen i pro jejího manžela. Ten však byl zatčen a odsouzen za velezradu a vyzvědačství. Zemřel v Leopoldově v roce 1960. Později byl rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam. Po jeho smrti se Gréta Koutná přestěhovala do USA, kde nejprve pracovala u krejčovských firem a nakonec se stala konstruktérkou telefonních sítí společnosti New York Telephone Company. Po roce se 1989 se vrátila do vlasti, byla rehabilitována a povýšena do hodnosti podplukovníka ve výslužbě a v květnu 1998 do hodnosti plukovníka ve výslužbě.

K jejím životnímu jubileu jí ještě jednou blahopřejeme.

Text: Ladislav Lenk s přispěním Miroslava Brože, foto: Ladislav Lenk