Klub stovkařů neformálně ustanoven v Brně

18. 11. 2012

Když fotbalista nebo hokejista dosáhne v ligové soutěži svých prvních sto gólů, je považován za člena Klubu stovkařů. Takový neformální klub by od 18. října 2011 mohli založit v Brně i místní váleční veteráni.

Ke Stanislavu Spáčilovi z Křenovic, který letos na jaře oslavil již 103. narozeniny, se v tento den přidal plukovník ve výslužbě zdravotnické služby, sokol, nositel ocenění Osobnost české stomatologie, autor a motor výstavby rozhledny na Babím Lomu u Brna, čestný občan obce Lelekovice, válečný veterán a hlavně člověk – Rudolf Albrecht. A když se časově posuneme do února příštího roku, tak můžeme očekávat dalšího oslavence stých narozenin, tentokráte z Brna.

S květinami a skromnými dárky a hlavně svou přítomností přišli 19. října pozdravit Rudolfa Albrechta hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, zástupci Armády České republiky – za Univerzitu obrany a posádku Brno, za zdravotnickou službu a Vojenskou nemocnici Brno a za Krajské vojenské velitelství Brno. Své zástupce zde měli především spoluorganizátoři: za Českou stomatologickou komoru jejího prezidenta a viceprezidenta a za Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR zde byli zástupci brněnské pobočky. Na oslavu narozenin, kterou s obcí Lelekovice uskutečnila Československá obec legionářská v rámci projektu Péče o válečné veterány, přišli přátelé, sokolové a další hosté. Za ČsOL Rudolfa Albrechta pozdravil její místopředseda ČsOL Emil Cigánik, který oslavenci předal Pamětní medaili ČsOL a dárkový koš. Číši vína pak pozvedl starosta obce Lelekovice a s ním i všichni přítomní.

Rudolf Albrecht svým věkem patří mezi několik málo osob, kteří zažili Rakousko-Uhersko, první světovou válku, období první republiky, odboj ve druhé světové válce. Za největší událost ve svém životě považuje mobilizaci v roce 1938 a svou účast v ní v roli lékaře pečujícího o vojáky, kteří tehdy obsadili opevnění na severní hranici s tehdejším Německem. Právě nadšení z mobilizace, touhu bojovat a vlastenectví přenesl do své odbojové činnosti, kdy jako lékař posudkové komise napomáhal unikat ohroženým osobám z dohledu gestapa. Své vlastenectví si pak nesl celý život, a také za něj trpěl – v 50. letech byl zatčen pro údajný plánovaný přechod státní hranice, poté je rehabilitován a pak znovu po roce 1968 perzekuován.

Na křesle obecního úřadu v Lelekovicích 19. října 2011 seděl nenápadný člověk, který se při ohlednutí na 100 let svého života nemusí za nic stydět. Člověk Rudolf Albrecht.

František Trávníček, foto: Ladislav Lenk