LDN VN Olomouc rozezvučil koncert pro válečné veterány

18. 11. 2012

Když člověk stárne, postupně se krátí fronta a zástup jeho přátel, kamarádů, stojících po jeho boku. Postupně umírají a často tak starý člověk zůstává sám. Je proto pro něj potěšitelné, příjemné a uspokojující, když si na něj někdo vzpomene a přijde za ním, kdy on sám již nikam nemůže jít, ani do divadla nebo na koncert, a přinese mu kousek toho národního a světového bohatství za ním tam, kde jen málokdo by čekal.

Těmito slovy uzavřel benefiční koncert v Léčebně pro dlouhodobé nemocné Vojenské nemocnice Olomouc primář LDN MUDr. Lóránt Görcs. U příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu mezi válečné veterány 2. světové války, kteří v současné době jsou hospitalizováni v Léčebně pro dlouhodobě nemocné ve Vojenské nemocnici v Olomouci, přijeli z Brna mezzosopranistka Táňa Janošová a její hudební doprovod Jan Král. Přijeli a přivezli veteránům nádherný dárek v podobě benefičního koncertu národní a světové klasické hudby. Tóny hudby a slova písní Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Gustava Mahlera, Johanna Strausse mladšího, ale také lidové písně kdysi hrané Janem Masarykem, to vše rozeznělo skvělé akustické prostředí kleneb a stěn LDN a mnohdy také srdíčka samotných veteránů, kteří se přidávali a spolu s interprety zpívali jim známé písně. Duchovní, operní, operetní, lidové. „Nikdy jsem neposlouchala tento druh hudby, nikdy jsem na ni do divadla ani na koncert nechodila, ale to co jsem dnes slyšela, mě velmi zaujalo.“ I takovou a jí podobné odezvy bylo slyšet z úst personálu a válečných veteránů po ukončení více jak hodinového koncertu. Ten byl uskutečněn především díky spolupráci vedení LDN a VN Olomouc s Československou obcí legionářskou, která v rámci projektu Péče o válečné veterány hledá a realizuje právě i tyto netradiční formy péče o lidi, kteří si zaslouží nejen naši úctu.

Text a foto: Petr Valenta, ČsOL Jihomoravský kraj