Legionáři na Bahnech 2011

18. 11. 2012

Pravidelně každým rokem Československá obec legionářská spoluorganizuje Den pozemního vojska – Bahna. Při této příležitosti zde prostřednictvím jednoty ČsOL Plzeň a KVH 33. čs. stř. plk. „Doss´Alto“ prezentuje svoji činnost, historii a ideály čs. legionářů. Nejinak tomu bylo také letos v červnu na Bahnech 2011.

Celá expozice se tentokrát skládala ze dvou částí. První tvořil vojenský stan, ve kterém byla na nástěnkách představena historie jednotlivých válečných období, ve kterých naši bratři bojovali za svobodu našeho národa. K vidění zde byla historie čs. legií, bojů na Slovensku a Těšínsku v těžké době roku 1919, mobilizace v roce 1938, druhého odboje a čs. zahraniční vojsko za 2. světové války. Mnoho z našich bratrů prošlo misemi OSN, a tak i ti zde měli svoji expozici v podobě fotografií, nášivek a dalších artefaktů. Pro zpestření prezentace zde byl personál oděn v dobových uniformách italského legionáře a příslušníka 11. čs. p. prap. od Tobruku (KVH Tommy & Yankee). Nostalgickou atmosféru pak dokreslovala druhá část naší prezentace. Tu představoval dobový legionářský tábor 3. roty České Družiny a lidé si mohli prohlédnout, jak jejich předci žili, v čem spali, do čeho se oblékali a co používali v době pro naši svébytnost a budoucnost nejdůležitější.

Text: Bc. Jaroslav Karas, předseda KVH 33. čs. stř. plk. „Doss´Alto“, foto: Mgr. Martin Šedivý