Legiovlaku se rozsvítila první zelená

18. 11. 2012

Přiblížit historické události z období 1. světové války, vykreslit každodenní život československých legionářů na Transsibiřské magistrále v Rusku v letech 1918 až 1920 a reálně ukázat zařízené mobilní obytné vagóny, tzv. těplušky, jež legionářům po celé roky nahrazovaly jejich tolik vzdálený domov.

Takový je stručný výčet hlavních cílů projektu Legiovlak, který zaštiťuje Československá obec legionářská a jenž je součástí projektu Legie 100. Ten v souvislosti s oslavami 100. výročí založení Československa má připomenout zásadní historické zásluhy československých legionářů o jeho vznik. Projekt má plnou podporu Ministerstva obrany ČR a lze předpokládat, že k němu bude přijato i usnesení vlády ČR.

Pokud jde o samotný projekt Legiovlak, lze bez nadsázky říci, že v závěru loňského roku se mu rozsvítila první zelená. Stalo se tak 16. prosince, kdy bylo podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci mezi Československou obcí legionářskou, Českými drahami, Nadací okřídlené kolo a Národním technickým muzeem. Za ČsOL ho podepsal její místopředseda Jindřich Sitta, za České dráhy náměstci generálního ředitele ČD Antonín Blažek a Michal Nebeský, za Nadaci křídlené kolo její ředitel Josef Tomeček a za Národní technické muzeum jeho generální ředitel Karel Ksandr.

V memorandu se všechny zúčastněné strany zavázaly ke spolupráci při zhotovení repliky historického legionářského vlaku dle projektu ČsOL a k jízdám s tímto vlakem po celé České republice s cílem reálně představit nejen život čs. legionářů v Rusku, ale také široce, především mládeži, osvětlovat slavné legionářské tradice a hrdinství legionářů v boji za svobodu a samostatnost čs. státu.

Maketa historických vagónů včetně vnitřního vybavení a lokomotivy je již v měřítku 1 : 22,5 hotova a Čs. obec legionářská ji již několikrát představila veřejnosti. V duchu memoranda se pak koncem ledna poprvé sešla pracovní skupina reprezentující všechny signatáře memoranda, aby jednala o konkrétní realizaci úprav dvou vagónů na historické repliky ubytovací těplušky a plošinového vagónu. Snahou je, aby byly hotovy do května letošního roku a Čs. obec legionářská je mohla představit na veletrhu IDET v Brně.

Celkově by mělo být do konce roku 2013 vyrobeno osm replik vagónů. Jde o vagóny ubytovací, zdravotnického zabezpečení a obrněný, ale třeba i o vagón, který sloužil legionářům jako vystrojovací a opravna obuvi či vagón polní pošty. Plně zkompletovaný vlak by měl po českých železnicích začít jezdit od roku 2014 při příležitosti 100. výročí vzniku prvních dobrovolných legionářských jednotek a připomínat slavné legionářské tradice.

Na závěr něco málo z historie. Transport legionářů po železnici začal na Ukrajině v březnu 1918. V průběhu bojů u Bachmače dokázali legionáři navagónovat 27 transportů a odbavit 63 vlakových souprav. Celkově v letech 1918 až 1920 využili legionáři při svém železničním transportu 259 ešalonů s celkovým počtem 10 818 vagónů. V květnu a červnu 1918 ovládli téměř 8000 km z 9288 dlouhé Transsibiřské magistrály.

Ladislav Lenk, foto: autor a army.cz