Maraton příprav V. manifestačního sněmu ČsOL se už blíží do cíle

18. 11. 2012

Do 10. května jednoty ČsOL zašlou na ústředí obce výsledky jednání svých členských schůzí pořádaných k projednání příprav V. manifestačnímu sněmu ČsOL. Tak zněl organizační pokyn vydaný začátkem letošního roku.

Cílem členských schůzí jednot bylo projednat návrh jednotné kandidátky na předsedu, místopředsedy a členy předsednictva republikového výboru obce legionářské, vyslovit se ke konečnému návrhu novely stanov, vybrat zástupce jednoty do nového republikového výboru a zvolit delegáta na sněm. A jaká je nyní aktuální situace?

K dnešnímu dni byly do ústředí ČsOL doručeny všechny zprávy o konání členské schůze spolu s usneseními. Vyplývá z nich, že v březnu a dubnu se uskutečnilo 69 členských schůzí jednot s účastí téměř poloviny členské základny. Ve třech jednotách bohužel proběhly členské schůze v rozporu s jednacím řádem, a tudíž je mandátová komise musela vyhodnotit jako neplatné.

Maraton příprav sněmu se tak blíží do cíle a je potěšitelné že pro jednotnou kandidátku v tomto okamžiku vyjádřilo svůj souhlas 62 z celkového počtu 70 fungujících jednot ČsOL.

Ladislav Lenk