Modré barety se setkají v září v Brně

18. 11. 2012

Ve dnech 2. – 4. 9. 2011 se v Brně uskuteční mezinárodní setkání členů asociací válečných veteránů – modrých baretů ze středoevropského regionu organizované Československou obcí legionářskou a její jednotou Jihomoravský kraj.

Akci za přispění ČsOL, Ministerstva obrany ČR a sponzorů v čele se společností MD Distribution spol. s r. o. podporuje i IC OSN v Praze s jejím vedoucím Michalem Brožou. Navazuje na předchozí setkání a jednání zástupců asociací ve Vídni organizované pod hlavičkou UNIS, informační agentury OSN. Jedná se o již třetí neformální setkání veteránů v ČR, které proběhne v pracovním a společenském duchu. Akce je zaštítěna krajskou jednotou se sídlem v Brně, která je ustanovena, s ohledem na strategickou pozici, jako odpovědný prvek za příhraniční spolupráci a za styk s asociacemi sousedních zemí. Prvním počinem této jednoty byla návštěva brněnských škol společně s veterány v sídle OSN ve Vídni v roce 2008, na které byla rozvinuta spolupráce s rakouskou asociací modrých baretů. Šlo především o společnou účast na akci Růže pro válečné veterány a o setkání členů asociací v roce 2009 v Brně a ve Vyškově v roce 2010. Od té doby se členové ze zahraničních asociací účastní našich akcí včetně pochodu, střeleckých soutěží atd. ve stále větší míře.

Účast na letošní  akci přislíbili tradičně veteráni ze Slovenska, Polska, Rakouska, poprvé se možná dostaví i Francouzi. Z Česka se akce budou účastnit zástupci jednot, krajských organizací, aktivních záloh, vojenských pozorovatelů atd. Její první ryze pracovní část, sobotní dopoledne, bude věnována představení činnosti asociací, příspěvku jednotlivých zemí k mírovým operacím, projektům atd. V odpolední části si účastníci změří své síly a dovednosti například v malé kopané a jiných sportovních dovednostech. Akce se koná v areálu Srbská a v prostorách Univerzity obrany Brno. Podrobnosti a program naleznete v příloze.

Ing. Karel Černoch, předseda jednoty ČsOL, člen předsednictva Republikového výboru ČsOL