Na osudné datum zapomínat nesmíme

18. 11. 2012

V Mladé Boleslavi jsme vzpomínali na umučené důstojníky z odbojové organizace Obrana národa při příležitosti 72. výročí nacistické okupace Československa.

Žijeme v uspěchané a dynamické době, která nás žene neustále kupředu. Zabýváme se malichernostmi života a podstatné věci nám unikají. Žijeme současností a dějinami naší země necháváme plnit stránky učebnic dějepisu v domnění, že je to tak dostačující. Zapomínáme. Zapomínáme na mezníky ve vývoji naší země a důsledky, které nám přinesly. Osudné datum 15. březen 1939 nám již nic neříká, je to dávno. Na tento den však zapomenout nesmíme.

V brzkých ranních hodinách 15. března 1939 byla dovršena tragédie tzv. Druhé Česko-Slovenské republiky nacistickou okupací a vznikem Protektorátu Čechy a Morava. Do okleštěné země vtrhla německá vojska, jimž nebránilo nic v postupu. V šest hodin ráno se objevily první německé jednotky také v Mladé Boleslavi. Byly obsazeny důležité vojenské i civilní objekty a život ve městě se začal měnit. Mladoboleslavané mlčky přehlíželi přijíždějící vojska a patrně nikdo tehdy netušil, že tímto dnem nastává nejkrutější období pro český národ, že nastává doba zkoušek lidských charakterů, doba poprav a každodenního strachu o holý život.

Toto tragické výročí si, jako každoročně, připomněla Československá obec legionářská, Jednota Mladá Boleslav, v neděli 13. března před budovou bývalých kasáren T. G. Masaryka (dnes 9. května), na níž je umístěna pamětní deska věnovaná zde umučeným důstojníkům-odbojářům. Pietní akt se konal za účasti čestné jednotky a dechového kvintetu Armády České republiky, atmosféru dokreslovaly dobové nahrávky a k vidění byly dobově oděné historické stráže praporu ČsOL a státního praporu v legionářských a prvorepublikových stejnokrojích. V rámci programu zazněla symbolicky jména umučených a popravených občanů města a na jejich počest byla vypálena čestná salva jednotkou AČR. Okupaci 15. března, vznik a vývoj odbojové organizace Obrana národa na Mladoboleslavsku přiblížil člen mladoboleslavské jednoty, historik a senátor bratr Jaromír Jermář.

Za ČsOL promluvil k občanům města místopředseda ČsOL bratr brigádní generál Alexandr Beer, který vysoce ocenil statečnost a hrdinství příslušníků domácího odboje v době okupace. Mezi vzácnými hosty jsme mohli přivítat také brigádního generála bratra Miloslava Masopusta, bratra plukovníka Jiřího Železného, bratra majora Rostislava Kubištu a pozůstalé po umučených čs. odbojářích. Dále nechyběli ani zástupci města – primátor Raduan Nwelati a náměstek primátora Daniel Marek. Celému pietnímu setkání přihlížela více než stovka občanů města, zástupců politických stran a občanských sdružení, Sokola a baráčníků.

Závěr vzpomínky patřil státním hymnám Slovenské a České republiky. Definitivní tečku za vzpomínkovým dnem pak učinil signál „Odtroubeno“ v podání armádního trubače.

Tomáš Pilvousek, foto: Ladislav Lenk