Naše legionářské loučení

18. 11. 2012

Vážený pane Václave Havle, chceme Ti říci, že ctíme stejné hodnoty jako Ty: svobodu, demokracii, čest, úctu ke všemu lidskému, přátelství, odhodlání hájit svůj názor …

Je paradoxem dějin, že zakladatelé samostatného a svobodného československého státu za něj bojovali za významného přičinění legionářů v době, kdy vlastně neexistoval. Paradoxem dějin je, že Ty jsi za neexistují stát postavený na stejných hodnotách bojoval v době komunismu osaměle s několika málo smýšlejícími spolubojovníky. Úspěšně, i když dnes víme, že tento Tvůj statečný boj kvůli mnohaletým vězeňským útrapám pravděpodobně způsobil Tvé předčasné úmrtí.

Jsme si jisti, že nebýt Tvého postoje a snažení nebyla by po listopadu 1989 obnovena Československá obec legionářská, a hlavně by nebyla obnovena svoboda a demokracie, kterou tak milovali zakladatelé samostatného československého státu a ke které jsi Ty svým osobním podílem tak významně přispěl.

Loučíme se s Tebou. Československá obec legionářská, v Praze 22. 12. 2011