Návštěva potomků letců RAF v Ostravě

18. 11. 2012

Ve dnech 12. – 14. června zavítali do Ostravy potomci letců Královského letectva Velké Británie Royal Air Force, kteří byli 29. března 1944 v Ostravě-Hrabůvce zavražděni příslušníky gestapa a mají zde pomníček.

Návštěva byla součástí výpravy, která postupovala po stopách letců, kterým se dne 24. března 1944 podařilo uprchnout ze zajateckého tábora v Polském Saganu při takzvaném „Velkém útěku“. Major Thomas G. Kirby-Green, pilot 40. bombardovací perutě, a kapitán Gordon A. Kidder, navigátor 156. bombardovací perutě letectva Royal Air Force, se při útěku dostali až ke Zlínu, kde však byli gestapem zadrženi. Během nočního transportu 29. března 1944 na velitelství gestapa do Wroclawi byli při zastávce vyzváni k vykonání potřeby a ranou z bezprostřední blízkosti do týla zákeřně zastřeleni.

Díky iniciativě a aktivitě brigádního generála v. v. Zdeňka Škarvady, bývalého pilota československé 310. stíhací perutě, a plk. v. v. Ing. Jana Pavlíčka, již zesnulého čestného předsedy ČsOL jednota Ostrava 2, byl vybudován a 29. 3. 1993 odhalen tento pomníček, díky čemuž jeden z mnoha zákeřných válečných zločinů nezmizel někde v propadlišti dějin.

Mezi členy výpravy byli syn zavražděného Thomase G. Kirbyho-Greena – Colin Kirby Green (Anglie), synovec druhého zavražděného Gorgona A. Kiddera – Gordon Alvin Kidder a jeho syn Gordon Andrew Kidder (oba Kanada).

Základní škola U Haldy ve spolupráci s Československou obcí legionářskou připravila 13. 6. u pomníčku krátký pietní akt k uctění památky zavražděných letců. Aktu se zúčastnili zástupci Československé obce legionářské, Magistrátu města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, Sokolské župy Moravskoslezské a další představitelé veřejného života. Jako vážený host byl přítomen i brigádní generál v. v. Zdeněk Škarvada, který byl iniciátorem výstavby tohoto pomníčku.

Hosté pak přijali pozvání na půdu školy, jejíž děti se pod vedením zástupkyně ředitelky Marie Davidové o pomníček vzorně starají. V odpoledních hodinách pak navštívili místo, kde dle historických záznamů pravděpodobně došlo k oné tragické události. Na závěr dne se uskutečnila ve Farním kostele Panny Marie, Královny posvátného růžence v Ostravě-Hrabůvce zádušní mše za zavražděné letce.

Bc. Jiří Ryška, foto: Michal Holý