Nová svědectví o 1. čs. armádním sboru

18. 11. 2012

Občanské sdružení Společnost Ludvíka Svobody spolu s Vojenským historickým ústavem a Národním archivem v Praze připravilo na pondělí 18. dubna nevšední konferenci. Byla zaměřena k novým dokumentům, které mapují historická fakta a události spojené s 1. československým armádním sborem.

Její organizátoři si kladli za cíl dát příležitost širšímu okruhu zájemců o vojenskou historii a seznámit je s některými výsledky současného bádání, které umožnily otevřené archívy. Do kongresového sálu Domu armády v Praze se tak na konferenci sjeli účastníci z celé České republiky. Přítomni byli nejen historici, odborníci a badatelé, ale především pamětníci. Čs. obec legionářskou zde zastupovali váleční veteráni, členové historické skupiny 1. as v čele s jejím předsedou plk. v.v. Jindřichem Heřkovičem. Nechyběli ani studenti z vojenské střední školy v Moravské Třebové a Univerzity obrany v Brně. Všechny přivítala čestná předsedkyně Společnosti Ludvíka Svobody, jeho dcera, Zoe Klusáková–Svobodová.

Úvodní přednáška konference Františka Hanzlíka z brněnské Univerzity obrany se zaměřila na budování československé vojenské jednotky od jejího vzniku do formování sboru. Zaujala především tím, že přednášející seznámil přítomné s fakty, které vyplynuly z nových archivních pramenů. Ty hovořily o postojích komunistů k osobě Ludvíka Svobody v období od ledna 1942 do léta 1944. O aktivní účasti Slováků v československém vojsku v bývalém Sovětském svazu poté hovořil Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu v Bratislavě. Lenka Kločková z Národního archivu informovala účastníky konference o dokumentech vztahujících se k příslušníkům 1. čs. armádního sboru a problematice československého vojenského zahraničního odboje ve 2. světové válce ve fondech Národního archivu. Velmi zajímavou přenášku představil Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu Praha. Zabýval se v ní otázkami spojenými s operačními problémy hloubkového průzkumu 1. čs. armádního sboru. Poukázal na celou řadu nedostatků, s nimiž si museli vojáci těchto jednotek poradit.

Text a foto: Miroslav Šindelář, redakce army.cz