Oběd pro veterány

18. 11. 2012

V prostorách chemického závodu FOSFA a.s. Břeclav se 19. září uskutečnilo nevšední setkání. Dva nejstarší váleční veteráni 2. světové války z Jihomoravského kraje byli pozváni generálním ředitelem tohoto podniku Ivanem Baťkou na slavnostní oběd a návštěvu podniku u příležitosti výročí jejich narozenin.

Stanislav Spáčil z Křenovic u Vyškova oslavil letos v dubnu 103. narozeniny a plk. v.v. zdravotnické služby a nositel čestného ocenění Osobnost české stomatologie Rudolf Albrecht z Brna Řečkovic se v říjnu dožije 100 let. To, že byli pozváni na návštěvu do Břeclavi, nebylo náhodné. FOSFA a.s. Břeclav aktivně podporuje projekt Péče o válečné veterány na území Jihomoravského kraje a právě v těchto dnech každý z válečných veteránů 2. světové války v Jihomoravském kraji dostává prostřednictvím terénních pracovníků dárkový balíček s výrobky firmy FOSFA a.s. Břeclav – jedná se především o praktické čistící prostředky na praní a úklid domácnosti.

       

Tento dar není ojedinělý, podobný veteráni obdrželi již v loňském roce. FOSFA a.s. Břeclav se jako sponzor podílí i na realizaci dalších aktivit jak v rámci projektu Péče o válečné veterány, tak i různých akcí v rámci činnosti Československé obce legionářské na jižní Moravě. Jde mj. o podporu koncertů pro veterány nebo dalších akcí propagujících tradice českých legionářů a válečných veteránů, kteří v posledních letech spíše upadají v zapomenutí.

Text a foto: Mgr. František Trávníček, krajský koordinátor projektu Péče o válečné veterány, Jihomoravský kraj