Odkaz Anděly Dvořákové: „Je třeba se postavit skutečnosti čelem a zaujmout rozhodné stanovisko!“

18. 11. 2012

Sdělení členům ČsOL, ale i všem, co čtou naše webové stránky: S hlubokým smutkem v srdci jsme dnes ráno přijali zprávu o tom, že nás navždy opustila naše sestra vážená paní Anděla Dvořáková, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu.

Paní Andělu jsem velmi dobře znal díky svému svému působení na funkci tajemníka a člena předsednictva ČsOL. Zůstává v mé paměti jako neohrožená bojovnice za zájmy přímých účastníků 2. odboje, jak zahraničního, tak i domácího. Rovněž její vystoupení před ústavními a vládními činiteli k současnému dění, v nichž opakovaně protestovala proti popírání historických pravd z období 2. světové války, v mé paměti zůstanou navždy. Její slova o tom, že naše politická garnitura by měla konečně promluvit a statečně se postavit proti útokům na samostatnost České republiky, ať už z domova či z ciziny, které nemají nic společného s demokracií, jež vždy má své mantinely, jako by mi vycházely z duše. „Je třeba se postavit skutečnosti čelem a zaujmout rozhodné stanovisko!“ prohlásila Anděla Dvořáková loni při oslavách 28. října. Stoprocentně souhlasím.

Místopředseda ČsOL Emil Cigánik

A takto jsem ji poznal já objektivem mého fotoaparátu. Ten ji snímal spolu s nejvyššími státními představiteli během mnoha pietních aktů k uctění památky bojovníků za svobodu. Třeba v Praze na Vítkově, pak v Panteonu Národní muzea či v kasárnách Ruzyni, kde statečně mrzla v nevlídném počasí při vzpomínce na studenty zavražděné nacisty v roce 1938, ale pak svým rozhodným hlasem přednesla projev, který sklidil aplaus všech přítomných. No a konečně ji můj fotoaparát zvěčnil jen něco málo týdnů před jejím skonem. To když v hotelu Legie podepisovala smlouvu o spolupráci mezi ČsOL a ČSBS a přípitek šampaňským doplnila přípitkem svým oblíbeným nápojem … I za sebe nyní dodávám: Andělo, budeš nám chybět! Čest tvojí památce!

Ladislav Lenk