Památce našeho prvního prezidenta

18. 11. 2012

K 161. výročí narození T. G. Masaryka jsme zorganizovali v neděli 6. března zájezd do Lán. Členové ČsOL Kladno a ZO ČSBS Kladno uctili památku našeho prvního prezidenta položením věnce u jeho hrobu na lánském hřbitově, kde odpočívá po boku své manželky Charlotty. Poprvé jsme položili květiny také u jezdecké sochy T. G. M.

Další akcí věnovanou T. G. M. byla návštěva br. Stanislava Pítra na Valném shromáždění Masarykovy společnosti, které se konalo v sobotu 12. března v zasedací síni Kanceláře Akademie věd ČR v Praze. Zde se mj. konala prezentace publikace Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Rezek. Publikace obsahuje jejich vzájemnou korespondenci z let 1882 až 1905. Chronologicky řazená korespondence čítá 104 dokumentů, které odrážejí vědeckou práci obou povahově odlišných mužů, jejich organizační aktivity a participaci na aktivní politice. T. G. Masaryk v ní získal poslanecký mandát a A. Rezek se stal ministrem. Knihu připravili Jan Bílek, Helena Kokešová a Vlasta Quagliatová.

Celé setkání bylo velmi zajímavé a podařilo se nám získat řadu kontaktů. Bude navázána spolupráce s muzeem T. G. M. v Lánech a vznikla rovněž myšlenka, že by Jednota ČsOL Kladno pomohla založit Masarykovu společnost v Kladně a nadále bude pokračovat spolupráce s Masarykovou společností v Praze, která letos oslavila 65. výročí od svého založení (6. 3. 1946).

Text a foto: Stanislav Pítr