Plaketa Péče o válečné hroby pro Šárku Triandafilu

18. 11. 2012

Významného ocenění se ve středu 23. března dostalo Šárce Triandafilu, člence ČsOL Jednota Ostrava 2 a pracovnici Magistrátu města Ostravy. Z rukou zástupců Ministerstva obrany ČR převzala pamětní plaketu Péče o válečné hroby za významný přínos ke zkvalitnění péče o válečné hroby na správním území obce s rozšířenou působností Ostrava.

Medaili přijeli Šárce Triandafilu předat plukovník Pavel Ťulák z Generálního štábu AČR a Imrich Vetrák z odboru mimoresortní spolupráce MO ČR. Zdůraznili, že péče o válečné hroby je součástí paměti národa, úcty k našim i zahraničním vojákům, kteří položili životy ve válkách v boji za svobodu národa. Na příkladu pracovnice kanceláře primátora, oddělení krizového řízení, agendy válečných hrobů a pietních míst, ilustrovali její osobní přínos ke svěřeným úkolům a tradičně příkladný přístup města Ostravy a jejích obvodů k této problematice.
„Velice si vážím ceny, která mi byla udělena. Je pro mě povzbuzením do další práce. Ráda bych při této příležitosti poděkovala za podporu, které se mi na magistrátu v této oblasti dostává,“ řekla Šárka Triandafilu. „Péče o válečné hroby a pietní místa je práce zajímavá, poučná a inspirující. Této agendě se věnuji od roku 2008. Možná vás překvapím, ale byť jde o hroby, je to především práce s živými lidmi – ze správy měst a obcí, s kronikáři, archiváři, historiky, umělci, vojáky, válečnými veterány atd. Od poslední války už vlastně vyrostly více než tři generace a lidé si mnohdy neuvědomují rozsah a důsledky válečných událostí. Památníky proto jsou mementem. Je povinností veřejné správy, ale nejen jí, je udržovat.“

   

Předání plakety Péče o válečné hroby se zúčastnili tajemník Magistrátu města Ostravy Břetislav Gibas, vedoucí kanceláře primátora Marcela Trojáková, vedoucí oddělení krizového řízení MMO Jiří Šnábl, vedoucí oddělení vnějších a zahraničních vztahů MMO Zdeněk Sladovník a Petr Ivanko z kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje.

Mgr. Libor Vidlička, foto: Jiří Zerzoň

Vložil: Ladislav Lenk