Podle bratra J. Sitty je nakročeno správným směrem

18. 11. 2012

V sobotu 29. ledna se v hotelu Legie v Praze konala velmi důležitá porada předsedů jednot Československé obce legionářské.

Významná byla především proto, že rozhodující část jednot se ještě před konáním porady přihlásila k myšlence uspořádání manifestačního sněmu ČsOL v roce 2011 a vyjádřila souhlas s tím, aby se sněm, který by se měl konat koncem června, stal skutečně manifestačním. Tedy aby znamenal návrat ke kořenům legionářského hnutí, přihlásil se k ideálům zakladatelů československého státu a obce legionářské a volbou nových orgánů ČsOL a úpravou stanov znamenal posílení demokratičnosti v rozhodování, posílení bratrské tolerance, respektu a úcty v činnosti obce legionářské.

Hlavním cílem porady však bylo předběžně projednat personální návrhy na obsazení funkce předsedy ČsOL, jejího statutárního orgánu, předsednictva republikového výboru a předsedů jednotlivých komisí. Drtivá většina z 54 přítomných předsedů jednot hlasováním předběžně vyjádřila svůj osobní souhlas s návrhy, které přednesl místopředseda ČsOL bratr Jindřich Sitta. Podle něj se tak potvrdilo, že je nakročeno správným směrem, že se dále prohloubila tendence a snaha budovat ČsOL jako silnou, konsensuální a jednotnou organizaci, která bude hrát nejen v roce, kdy si připomíná 90. výročí svého vzniku, ale i v dalších letech výraznou roli v české společnosti.

Takto předběžně posouzené kandidátky budou spolu s návrhy na úpravu stanov ČsOL a harmonogramem přípravy manifestačního sněmu v nejbližších dnech odeslány do všech jednot ČsOL k jejich projednání.

Text a foto: Ladislav Lenk