Předvánoční posezení veteránů v Libereckém kraji se vydařila

18. 11. 2012

Váleční veteráni Libereckého kraje se dne 3. a poté 8. prosince 2011 sešli na předvánočních posezeních v Liberci a České Lípě. Setkání se uskutečnila z iniciativy a pod patronací ČsOL a zejména projektu Péče o válečné veterány, jeho realizátora a krajského koordinátora Libereckého kraje.

    

   

Již myšlenka na uspořádání těchto setkání se ukázala jako šťastná a správná a váleční veteráni byli jejich průběhem velice mile překvapeni. Například setkání v České Lípě se zúčastnilo celkem 42 osob – váleční veteráni, rodinní příslušníci a hosté. Po úvodním slovu krajského koordinátora, který stručně poukázal na dosavadní výsledky projektu v rámci republiky a konkrétně v Libereckém kraji, si účastníci vyměňovali názory a poznatky, zajímali se o budoucnost projektu a projevili úpřímný zájem na jeho pokračování. K dobré náladě přispěla také hudební vložka, při které si všichni zazpívali. Mezi hosty byl i Josef Doškář, kterého jako zástupce své novoborské firmy Egermann vyslal Robert Uksa, aby předal dárky věnované veteránům touto firmou. Váleční veteráni proto odcházeli do svých domovů velice spokojeni s průběhem posezení i s dárky a často vyslovovali přání, aby se taková setkání opakovala.

Josef Bujňák, krajský koordinátor projektu POVV Liberecký kraj