Příběh legionáře

18. 11. 2012

Ve Vlastivědném muzeu v Nymburce se uskutečnil 5. března slavnostní křest knihy Jana Řehounka Příběh legionáře.

Po desetiletích objevené osobní zápisky legionáře Rudolfa Sergeje Řehounka zpracoval jeho prasynovec Jan Řehounek do strhujícího příběhu jednoho z hrdinů bitvy u Zborova, obyčejného vojáka, ale také rozvědčíka z bojů na Transsibiřské magistrále. Jeho osobní deník podrobně líčí nejen život a boje legionářů na magistrále, ale i strastiplnou cestu z Vladivostoku přes Japonsko, Spojené státy a Francii do vlasti, což snad nejlépe vystihuje podtitul knihy „V zavšivené košili a se šrapnelem v těle kolem světa“.

Autor publikace Jan Řehounek v jejím úvodu napsal: „Nyní si tedy dovoluji předložit laskavému čtenáři knihu pojednávající nejen o mém strýci Rudolfovi, ale rovněž o úseku českých dějin, který je pro mnohé z nás, hlavně pak pro ty nejmladší, vzdálený téměř stejně jako doba husitská či třicetiletá válka. A přece je to nedávno a poselství těchto textů je stále aktuální, neboť na šílenství války se nesmí zapomínat. Vždyť stále platí, že zapomeneme-li na svoji historii, musíme si ji zopakovat. A opakovat válku určitě nikdo nechce.“

S jeho slovy nelze než souhlasit. Všem přejeme krásný zážitek při čtení tohoto pozoruhodného díla.

Ladislav Lenk, foto: Jitka Fortelná