Připomněli si tragický konec skupiny BARIUM

18. 11. 2012

U příležitosti 66. výročí tragického konce paradesantní skupiny BARIUM se 15. ledna 2011 v obci Polsko u Žamberka u domu Žabkových uskutečnil pietní akt připomínající působení skupiny BARIUM vyslané z Anglie do protektorátu v době 2. světové války.

Akci připravil krajský výbor ČsOL Pardubice ve spolupráci s ČSBS a za podpory starosty Žamberka. Pietní akce se zúčastnili přímí potomci spolupracovníků této výsadkové skupiny, jejich rodinní příslušníci a další pozvaní hosté. Vzpomínkové vystoupení přednesli starosta Žamberka Jiří Dytrt a senátor Petr Šilar. Historii skupiny BARIUM krátce připomněl také Vladislav Severin. Po skončení pietního aktu, kdy byly u usedlosti Žabkových v osadě Polsko položeny věnce, se všichni přítomní odebrali do místního muzea, aby zhlédli výstavku dokumentující činnost skupiny BARIUM.

Vzpomínkový akt pak pokračoval položením věnců u pomníku genmjr. in memoriam Josefa Knopa, žamberského rodáka, důstojníka, absolventa výcviku pro parašutisty ve Velké Británii, hrdiny bojů na Dukle. Na závěr proběhla beseda na téma paravýsadku BARIUM v místní školní jídelně na Knopově náměstí v Žamberku.

Text a foto: Ing. Alfons Tomášek

V krátkosti si lze historii paradesantní skupiny BARIUM připomenout na:

http://www.zamberk.cz/Index.php?IdS=21