Projekt „Krev legionáře“ je před spuštěním

18. 11. 2012

V úterý 30. srpna se uskutečnilo v hotelu Legie významné jednání týkající se projektu „Krev legionáře“.

Jednání se zúčastnil 1. místopředseda ČsOL Jindřich Sitta, který odpovídá za řízení projektů ČsOL, tajemník ČsOL Milan Mojžíš a Dušan Kadavý zastupující společnost QCM, jež pro obec legionářskou tento projekt realizuje. Jak už jsme informovali, projekt vychází z myšlenky, že v České republice žije odhadem téměř milion potomků československých legionářů, kteří bojovali na frontách 1. světové války. Jeho cílem je proto umožnit široké veřejnosti přístup do databáze údajů o čs. legionářích tak, aby jednotliví občané mohli zjistit, zda některý z jejich předků či příbuzných nebyl legionářem, kde bojoval a kde případně zahynul v bojích, a také, po vydání registrace, mohli sami ke jménu svého předka přidat rodokmen – strom života. K tomuto účelu se právě nyní vytvářejí webové stránky http://www.krevlegionare.cz/, které by měly sloužit jako databáze údajů o čs. legionářích a rovněž jako místo setkávání potomků čs. legionářů z 1. světové války.

Zmíněné jednání odstranilo poslední překážky k realizaci projektu. Důležité je v této souvislosti především stanovisko ředitele Úřadu pro ochranu osobních údajů Igora Němce, s nímž ČsOL konzultovala právní problémy spojené vytvářením databáze osobních údajů v rámci projektu „Krev legionáře“. Zároveň byla schválena poslední verze grafické podoby webových stránek. Pokud bude vše pokračovat dle dohodnutého harmonogramu, mělo by 10. října letošního roku dojít ke spuštění tohoto mimořádného a ojedinělého projektu u příležitosti 97. výročí vzniku České družiny a Roty Nazdar – prvních čs. legionářských jednotek.

Ladislav Lenk